Zlínský kraj uspořádal konferenci s názvem „Problematika bydlení romských komunit“ ve spolupráci s nestátní neziskovou organizací CENTROM z Ostravy a jedná se o vůbec první konferenci, která se následně bude opakovat ve všech ostatních krajích v ČR. „V této souvislosti je mi trošku líto, že této jedinečné možnosti k detailnějšímu seznámení s problematikou bydlení rómských rodin využilo jen několik obcí, které zde vyslaly své zástupce. Lze se pouze dovozovat, že tato otázka není pro ostatní obce v kraji prioritní záležitostí. V této souvislosti musím zmínit, že Zlínský kraj se snaží dělat maximum pro to, aby mohli zástupci samospráv i romské komunity získat podrobné a ucelené informace o problematice bydlení i zajištění základních lidských potřeb a vzdělání,“ přiblížila krajská radní pro sociální oblast Taťána Nersesjan.

Konference je součástí projektu „Publikace a aplikace programu bydlení,“ který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a současně i ze státního rozpočtu ČR. Projekt byl zahájen 1. ledna 2010 a bude ukončen 30. prosince 2011. Kromě pracovníků měst a obcí je projekt rovněž zaměřen na členy orgánů samosprávy, poskytovatele služeb a také na jednotlivce a rodiny s dětmi žijící v sociálně vyloučených lokalitách jako na konečné uživatele. Kromě pořádání konferencí jsou klíčovými aktivitami projektu vydání publikace a interaktivního multimediálního dokumentu o programu bydlení, či zpracování studie možností aplikace programu bydlení s doprovodným sociálním programem v Ostravsko - Karvinské průmyslové aglomeraci.