Na její zakoupení poskytl Plzeňský kraj mimořádnou dotaci ve výši 300.000 Kč. Slavnostního odhalení v Západočeském muzeu v Plzni se zúčastnil i Jiří Struček, náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu, kultury a cestovního ruchu. „Jsem vždycky rád, když se veřejná sbírka rozroste o unikát, jako je socha sv. Sebastiana," uvedl.

Autor dřevěné polychromované platiky pochází z dílny Mistra Týneckého Zvěstování. Tato dílna působila v Plzni na konci 15. a počátkem 16. století a její charakteristická díla z období pozdní gotiky jsou již ve sbírkách muzea zastoupena. Plastika pochází z kaple sv. Ducha ze Stráže na Tachovsku, do minulého roku byla legálně v soukromém držení. Její odhadní cena byla v roce 1996 stanovena soudní znalkyní na částku 1.500.000 Kč, ale majitelka ji prodala za částku 300.000 Kč. Původní vlastník, římskokatolická církev, se vzdala nároku a přenechala ji Plzeňskému kraji s podmínkou, že bude vystavena v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze.

Plzeňský kraj poskytl potřebných 300.000 Kč na nákup, finance byly Západočeskému muzeu v Plzni, poskytnuty formou rozpočtového opatření v minulém roce.

Zakoupená plastika, která je podle ředitele Západočeského muzea v Plzni Františka Frýdy mimořádným dílem s regionální vazbou, bude zrestaurována.