Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace za škody, které napáchala povodeň v roce 2009, byla odstartována 19. srpna 2009 v rámci materiálu „Strategie obnovy území částí Jihočeského, Ústeckého a Olomouckého kraje postižených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009“. Tímto usnesením také Vláda ČR schválila navýšení financí kapitoly MMR o částku 3,6 mld. Kč. Termín ukončení výzvy byl stanoven na 30. června 2010.

„Důvodem zkrácení termínu je především velký nárůst počtu evidovaných žádostí o dotace na povodňové škody 2009. Finanční objem žádostí přesáhl už 21.6. 2010 finanční možnosti programu a to o 11 %,“ zdůvodnil rozhodnutí ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Z celkem 3,6 miliardy korun, které jsou určeny na povodňové škody 2009, už jsou Rozhodnutími ministra schváleny dotace ve výši zhruba 2 miliard korun. Ostatní žádosti jsou nyní ve stavu formální a věcné kontroly a předběžné kontroly na místě.

Více informací o programu obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou najdete na webu www.mmr.cz