V neděli 16. května bude oficiálně odstartován provoz hřiště na malou kopanou ve sportovním Areálu pohody a sportu v Přerově. V provozu je sportoviště již dva měsíce a navštěvují je především zájemci z řad široké veřejnosti a také místní fotbalové oddíly. Slavnostního otevření se však dočkalo až nyní. Na programu akce bude kromě symbolického přestřižení pásky také přátelský zápas v malé kopané družstva 1. ligy a fotosoutěž „Okamžiky plné energie“ o atraktivní ceny.

„Dlouhodobě podporujeme projekty, které významně pomáhají lidem v městech a obcích v jejich každodenním životě. Přerovské hřiště je dobrou ukázkou těch projektů, které nabízejí širší nabídku pohybových aktivit a sportovního vyžití,“ řekl Jan Vyskočil z Nadace ČEZ. Hřiště o velikosti 44 x 22 m je pískové. Vzniklo na místě nevyužitého prostranství, kde bylo nutné upravit terén, vykácet stromy a keře. Na realizaci projektu výstavby hřiště přispěla Nadace ČEZ částkou ve výši 464 950 korun.

„V Přerově byla k dispozici pro kopanou jen školní hřiště nebo plochy vlastněné sportovními kluby, kde měla veřejnost jen omezený nebo žádný přístup. Fotbal má zde přitom velkou tradici a řadu příznivců, hraje se zde tradiční Přerovská liga. Proto jsme se rozhodli vybudovat pro všechny zájemce o tuto sportovní aktivitu volně přístupné hřiště,“ vysvětluje Vladimír Sedláček, autor projektu. Sportoviště se nachází v klidné části Přerova, mimo bytovou zástavbu, což kromě jiného přispívá i k bezpečnosti provozu. Do budoucna se plánuje Areál pohody a sportu rozšířit ještě o beach volejbalové hřiště a inline dráhu. Na své si zde přijdou i horolezci, neboť zde bude vybudována lezecká stěna. Počítá se také s výstavbou dostatečného zázemí pro návštěvníky.

Návštěvníci nedělního otevření hřiště se mohou také zúčastnit fotosoutěže Skupiny ČEZ s názvem „Okamžiky plné energie“. Zapojit se může každý, kdo v průběhu května zašle své snímky zachycující přátele nebo rodinu na Oranžovém hřišti, cyklostezkách, kulturních a jiných akcích podpořených ČEZ. Přímo na akci se bude pohybovat tým hostesek s fotografem, budou seznamovat zájemce se soutěží a rozdávat drobné dárky. Soutěž probíhá až do 6. června, více informací lze najít na webových stránkách www.cezregionum.cz

Nadaci ČEZ (Nadaci Duhová energie) založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem zastřešit svou dárcovskou činnost. Cílem Nadace ČEZ je naplňovat angažovanost společnosti ČEZ v oblastech, které přispívají rozvoji společnosti nad rámec hlavní činnosti ČEZ. Nadace svou energii věnuje především třem oblastem. První je podpora dětí a mládeže, druhou pomoc handicapovaným spoluobčanům a třetí aktivní spolupráce s regiony. Nadace je financována z prostředků získaných od společnosti ČEZ a ostatních společností Skupiny ČEZ. Společnost ČEZ byla již šestkrát za sebou vyhlášena největším firemním dárcem v České republice podle absolutního objemu rozdělených prostředků v řebříčku „FIREMNÍ TOP FILANTROP“. Od roku 2006 změnila nadace svůj název na Nadaci ČEZ.