Podle exkluzivního průzkumu společnosti SANEP se totiž 59 % dotázaných voličů ODS domnívá, že by nadcházející kongres této strany měl být kongresem volebním. Volbu nového vedení ODS si pak přeje drtivých 77 % dotázaných voličů ODS. Volání po volebním kongresu ODS zaznívá i z některých regionálních organizací této strany, které zároveň kritizují vedení strany.

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl ve dnech 13.-17.11. 2009 proveden na vzorku 2700 voličů ODS ve věkové kategorii 18 a více let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci panelu 121.000 registrovaných uživatelů 16200 dotázaných. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem +- 3 procentních bodů.

Průzkum společnosti SANEP byl zaměřen na názory voličů ODS ve vztahu k vedení této strany a k nadcházejícímu stranickému kongresu. Drtivá většina voličů ODS si přeje nového předsedu této strany, což poukazuje na zklamání voličů z Mirka Topolánka, kterému ubývají i hlasy důvěry.

Mirek Topolánek svým chováním, ale ani odchodem z Poslanecké sněmovny zřetelně nepomohl ani sobě, ale ani ODS. Podle názoru 64 % dotázaných voličů ODS totiž Mirek Topolánek škodí občanským demokratům, a navíc pozbyl důvěry 77 % dotázaných voličů ODS.

Tento signál ze strany voličů ODS rozhodně není pro Mirka Topolánka povzbuzující. Jak však ukazuje průzkum společnosti SANEP, voliči ODS jsou na jedné straně nespokojeni s vedením ODS a Mirkem Topolánkem a volají po volebním kongresu, nicméně zjevně nemají jasno, kdo by měl v čele ODS stanout.

Z osmi vybraných kandidátů se totiž 30 % dotázaných nevyjádřilo ve prospěch žádného z nich. Z nabízených možností dostal nejvíce hlasů paradoxně Mirek Topolánek, kterého si přeje v pozici stranického lídra 13 % dotázaných voličů ODS. O pouhé jedno procento tak předstihl Pavla Béma a Jiřího Pospíšila, kteří dostali shodně 12 % hlasů. Petr Nečas s Petrem Bendlem dostali po 6 procentních bodech a nejhůře dopadli Petr Gandalovič (5 %), Ivan Langer (3 %) a David Vodrážka s 2 %.

ZÁVĚR

V souhrnu lze z uvedeného průzkumu společnosti SANEP vyvodit, že je většina voličů ODS nespokojena s vedením ODS, a zejména pak s lídrem strany Mirkem Topolánkem, který je odpovědný za neúspěchy ODS a za ztrátu důvěry voličů. Zjevně však v tuto chvíli chybí ODS nástupce Mirka Topolánka, který by vyvedl tuto stranu ze stávající stagnace a vnitřní rozpolcenosti a měl podporu jak stranické, tak voličské obce. Lze tedy předpokládat, že Mirek Topolánek i přes stávající problémy ODS bude i nadále jejím předsedou.

Společnost SANEP používá vlastní metodické postupy, které umožňují vytvářet velice přesný obraz názorů jak vybrané skupiny lidí, tak i celého společenského a věkového spektra obyvatel ČR. Tento průzkum byl zadán a zpracován analytickým oddělením společnosti SANEP.

KONGRES ODS

Myslíte si, že by měl být nadcházející kongres ODS volební? ANO 39 % SPÍŠE ANO 20 % NEVÍM 21 % SPÍŠE NE 9 % NE 11 %

Myslíte si, že by se mělo zvolit nové vedení ODS? ANO 55 % SPÍŠE ANO 22 % NEVÍM 6 % SPÍŠE NE 8 % NE 9 %

Myslíte si, že by měla mít ODS nového předsedu? ANO 62 % SPÍŠE ANO 16 % NEVÍM 4 % SPÍŠE NE 7 % NE 11 %

Má Mirek Topolánek Vaši důvěru? ANO 7 % SPÍŠE ANO 14 % NEVÍM 2 % SPÍŠE NE 25 % NE 52 %

Myslíte si, že Mirek Topolánek škodí ODS? ANO 35 % SPÍŠE ANO 29 % NEVÍM 13 % SPÍŠE NE 16 % NE 7 %

Koho z uvedených představitelů ODS by jste chtěli za předsedu ODS? Mirek Topolánek 13 % Pavel Bém 12 % Jiří Pospíšil 12 % Petr Nečas 6 % Petr Bendl 6 % Petr Gandalovič 5 % Ivan Langer 3 % David Vodrážka 2 % Nikoho 30 % Nevím 11 %