Účelem novely Věcí veřejných je ocenit zásluhy občanů České republiky, kteří jako reprezentanti Československé republiky, Československé socialistické republiky nebo České a Slovenské federativní republiky získali v období od 28. října 1918 do 31. prosince 1992 medailové ocenění, tj. zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medaili na zimních či letních olympijských hrách.

„Nejde tedy o to, že bychom chtěli zabezpečit sportovce, kteří reprezentovali naši zemi po roce 1992. Zjednodušeně řečeno, nepřidáváme na penzi Jágrovi. Chceme ale, aby tato země byla schopna vyjádřit svou úctu k lidem, kteří jí v minulosti přinesli celosvětový úspěch a prestiž,“ řekla předkladatelka novely a šéfka poslanců VV Kateřina Klasnová. „Vycházíme přitom z návrhu, který už jednou ve sněmovně byl a neprošel jen o jediný hlas,“ dodala.

Návrh poslanců ODS a ČSSD před šesti lety přitom předpokládal přiznání měsíční renty olympijským medailistům ve výši 20 000 korun. „Tehdy to sněmovna odmítla kvůli finanční nákladnosti. Proto nyní navrhujeme pouhé dorovnání důchodů olympijských medailistů do průměrné výše. Je to tedy hlavně symbolické gesto, že si země svých úspěšných reprezentantů váží. I to však tato vláda odmítá,“ kritizuje koalici Klasnová.

„Činí tak podle mě jen proto, že novelu podaly právě Věci veřejné. Protiargumenty vlády jsou účelové a nepřesné, například co se týče údajného rozlišení odměn podle druhu medaile. My žádáme stejné dorovnání důchodu do průměru pro zlaté, stříbrné i bronzové olympioniky. Stejně tak odmítáme výtku, že navyšujeme mandatorní výdaje. Pár tisíc pro několik olympioniků nemůže zruinovat rozpočet, z něhož unikají miliardy. Jak už jsem řekla, jde hlavně o gesto uznání,“ uvedla poslankyně VV. Důležité podle ní je hlavně to, aby vláda a následně sněmovna podpořily novelu právě jako akt uznání a aby návrh prošel ve sněmovně do druhého čtení. „Veškeré drobné nedostatky lze pak řešit ve výborech,“ řekla Klasnová.

Podle vlády by také mohl podpůrné programy realizovat Český olympijský výbor. „Jenže než by byl nový systém nastaven, bude pro mnohé olympioniky, kteří republice obětovali své zdraví v dobách, kdy sport nebyl dobrým výdělkem jako dnes, již pozdě,“ podotkla Klasnová.

Pro srovnání, reprezentanti v Maďarsku a v Polsku pobírají celoživotní rentu již od 35 let, nikoliv až v důchodovém věku. Poláci dostávají cca 500 USD a Maďaři 1000 euro měsíčně. Z hlediska tohoto srovnání představuje návrh předkladatele finančně umírněnou variantu, jež ale je významným gestem České republiky. „Naše země tak může dát najevo, že si váží lidí, kteří ji ve sportu na světové úrovni reprezentovali, a že s ohledem na jejich úsilí a dobový kontext (do roku 1989) je připravena zajistit jim podmínky důstojného stáří ve formě průměrného starobního důchodu,“ píše se v důvodové zprávě návrhu VV.