V uvedeném úseku dojde k odstranění celkem 24 starých stromů, které budou nahrazeny novými. „Pro kácení máme dva termíny. A rádi bychom stihli vše v tom prvním, tedy do poloviny března,“ konstatoval Michal Zlámal z Odboru koncepce a realizace dopravních staveb magistrátu. Dodal, že případný druhý termín je ve druhé půlce jmenovaného měsíce.

Téměř kilometr nové cyklostezky bude tvořen samostatným pruhem určeným pro kola, a druhým, který bude určen jen pro pěší. Zbylá (východní část) bude smíšená, tedy pro cyklisty i chodce dohromady.

Stavební práce začnou ve druhé polovině roku a skončí v roce 2017. Celkové náklady dosáhnou výše 25 milionů korun, radnice si poté významně pomůže evropskými dotacemi.

Letos se začnou ve Zlíně stavět tři kilometry cyklostezek

Jeden z dalších úseku zpřístupní největší sídliště Jižní Svahy. „Začne u vily Tomáše Bati, od ní bude napojení Jižních Svahů vedeno podél budovy Tepla Zlín na ulici Nad Stráněmi k budově univerzity. Další část této cyklostezky bude pokračovat podél ulice Okružní od zastávky Slunečná po supermarket Billa. Výhledově bude od Billy pokračovat napojení k lokalitám Hony a Česká,“ sdělil radní Josef Novák, do jehož kompetencí patří cyklodoprava.

A dodal, že popsané úseky budou mít délku 1,1 kilometru. Stavět se začne ve druhé polovině letošního roku a dokončeny budou v roce příštím. Rovněž v tomhle případě budou náklady ve výši 4,8 milionu korun z větší části hrazeny z dotací.

Aktuálně už má síť cyklostezek na území Zlína délku více než 23 kilometrů. „Naším cílem je, aby síť cyklostezek měřila 45 až 50 kilometrů. Počet cyklistů se rychle zvyšuje a poptávka po nových stezkách je stále větší,“ uvedl Josef Novák.