„Otevřeli jsme novou službu chráněné bydlení, která našim klientům umožní žít běžný život v bytech s větším soukromím. Klienti, kteří se dnes přestěhovali, jsou soběstační. Několik let se na tuto chvíli připravovali ve cvičných bytech,“ uvedl ředitel Vincentina Karel Ryjáček.

Byty nové sociální služby chráněného bydlení byly zakoupeny a zrekontruovány Olomouckým krajem v rámci pilotního projektu ministerstva práce a sociálních věcí „Podpora transformace sociálních služeb“, který je financován z Evropského sociálního fondu.

„Nacházíme se v první fázi projektu transformace naší organizace. Do konce roku 2014 chceme zrekonstruovat dvě vily a postavit na zelené louce další domy, kam přestěhujeme 60 našich uživatelů,“ dodal Ryjáček.

Vincentinum je největší poskytovatel sociálních služeb v Olomouckém kraji pro osoby mentálně postižené včetně přidružených smyslových a tělesných vad. Posláním domova je poskytovat podporu a péči dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním nebo vícenásobným postižením tak, aby prožívali spokojený život, který se bude přibližovat životu v běžném sociálním prostředí. Organizace pořádá benefiční koncerty, plesy, sportovní aktivity.