„Organizaci Českého červeného kříže a obecně Červeného kříže a Červeného půlměsíce považuji za jednu z nejdůležitějších a nejprestižnějších mezinárodních organizací, působící v českém prostředí i po celém světě,“ zdůraznil M. Štěch ve svém projevu. Poděkoval členům ČČK za angažovanost, aktivitu a výdrž, organizaci aktivit pro spoluobčany a osvěty pro mládež.

Prezident Českého červeného kříže Marek Jukl připomněl počátky založení a dlouholeté působení Červeného kříže. Zmínil také jednotlivé činnosti, kterými se organizace zabývá, působnost oblastních organizací a obecně úlohu Červeného kříže. „Český červený kříž jako jediná humanitární organizace navazuje na tradice Československého červeného kříže. Činnost Červeného kříže je od samého počátku zaměřena především na prevenci, na předcházení, a to takovými činnostmi jako je například učení se první pomoci,“ upozornil M. Jukl.

Český červený kříž předává ocenění v prostorách Parlamentu ČR od roku 2000, navázal tak na tradici prvorepublikových setkání v parlamentu.

Po vystoupení jednotlivých mluvčích byly předány Pamětní listy, vyznamenání ČČK „Za dlouholetou práci“, „Za záchranu života“ a Medaile Alice Masarykové.

Medaile Alice Masarykové, nejvyšší ocenění ČČK, letos obdrželi:

  • MUDr. Vladimír Pavelka – členem ČČK od r. 1970, aktivním členem v okrese Strakonice, kde od roku 1994 zastává funkci předsedy Oblastní výkonné rady ČČK
  • Mária Vlková – od r. 1980 ve funkci ředitelky Úřadu OS ČČK v Bruntále
  • JUDr. Jiří Zapletal – od roku 1992 pracoval jako právník Úřadu ČČK
  • Ing. Helena Jedličková – pracovala dvě desítky let ve funkci vedoucí ekonomického oddělení Úřadu ČČK. Významně se zasloužila o rozvoj ČČK, podílela se na vzniku systému projektového financování v ČČK.