Na investice je v příštím roce vyčleněná částka přesahující 135 milionů korun, z nichž 25 milionů korun je určených na projekty v místních částech.

„Celkovou výši určenou na investice navýší přebytek hospodaření z letošního roku, který by se měl pohybovat od 200 do 300 milionů korun,“ řekl náměstek primátora Bedřich Landsfeld, do jehož kompetencí patří ekonomika města.

Mezi nejzásadnější investice v roce 2015 patří např. pokračování v regeneraci sídliště Malenovice nebo další fáze rekonstrukce ulice Jaroslava Staši. „Před schválením je očekávaná rekonstrukce ulice Mostní (Letná), rekonstruovat by se měla i ulice Svatopluka Čecha na Podhoří. A počítáme i s opravou mostů,“ doplnil Bedřich Landsfeld.

Na splátku bankovního úvěru vynaloží Zlín v příštím roce částku přibližně 64 milionů korun. Aktuální celkový dluh města činí 406 milionů korun.