„Práce hasičů si nesmírně vážíme, a proto jsme rozhodli je za jejich práci ocenit. Brali jsme přitom v úvahu fakt, jak často vyjížděli k požárům i k dalším zásahům a také to, že se aktivně podíleli na opravách hasičských zbrojnic,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

Činnost dobrovolných hasičů přijde město ročně na více než jeden milion korun. Platí se z něj jak náklady na výstroj a výzbroj hasičů, tak na pohonné hmoty či údržbu zbrojnic a vozového parku. Další výdaje jdou na modernizaci techniky. Na tu má letos radnice vyčleněno 1,9 milionu korun. Za 400 tisíc už město pořídilo nákladní V3Sku pro šunychelské hasiče a v plánu je i repase cisterny pro jednotku v Záblatí za 1,5 milionu korun. Tu město odkoupilo v roce 2012 od ŽDB za 162 tisíc korun.

Za posledních sedm let investovalo město do činnosti hasičů, nákupu nových vozů i oprav zbrojnic 20,5 milionu korun. „Hasičské zbrojnice opravujeme v Bohumíně systematicky, každý rok jednu. Při počtu šesti hasičských zbrojnic je to mimořádně nákladná záležitost. Přesto se nám podařilo náš záměr i přes hospodářskou krizi a její dopady do rozpočtu města splnit. Do oprav zbrojnic jsme už vložili 8,5 milionu korun,“ řekl místostarosta Bohumína Lumír Macura. Nový kabát má zbrojnice v Záblatí za 800 tisíc korun, ve Vrbici za 620 tisíc korun, v Kopytově za 960 tisíc korun, ve Starém Bohumíně za 2,1 milionu korun a v Šunychlu za 2 miliony korun. V letošním roce město dokončuje opravu zbrojnice ve Skřečoni za asi 2 miliony korun.

V Bohumíně působí kromě výjezdových jednotek ještě sbory dobrovolných hasičů (SDH). Těch je šest a všechny z nich dostávají od města dotaci na činnost nebo na pořádání akcí. V letošním roce dá město na jejich činnost 152 tisíc korun. Největší dotaci přitom čerpá SDH Kopytov, po nich následuje Vrbice, pak Záblatí a Šunychl, Starý Bohumín a Skřečoň.