V malebných prostorách atria Národopisného oddělení Západočeského muzea v Plzni na náměstí Republiky 13 a v přilehlém klenutém prostoru bývalé konírny naleznete výběr volných i užitých objektů a reliéfů inspirovaných přírodními motivy, mezilidskými vztahy, či reminiscencemi dávných časů...

Jsou mezi nimi volné plastiky pojmenované Šnek, Zobáky, Růst, Keltské vzpomínky, Moje světlo či Obelisk, jejichž výtvarný účinek je založen na pouhé působivosti jednoduchého tvaru, dále pak složitěji utvářené objekty – Čertovské pokušení, Až za hrob – keramický materiál doplněný kostí či kameny. Dále zde najdeme originální zahradní aroma či světelné objekty, pítka pro ptáky, vázy a reliéfy.

Originální artefakty jsou vytvářené svébytnou technikou stavby z keramických plátů, nesoucích místy stopy otisků rytmizujících prvků, rytých dekorů či jen dotyku lidské ruky. Barevnost některých odpovídá přírodnímu šamotovému materiálu, v jiných případech je hmota komponována na každou plastiku jednotlivě v originálním barevném tónu. Místy je základní materiál ozvláštněn leskem glazury. 

Atmosféra souznění uměleckých prací s historickým objektem vnitřního traktu muzea nabízí klidné zastavení i Vám. Přijďte nahlédnout do méně známých prostor centra Plzně a potěšit se uměním. Můžete tak učinit v celém období prázdnin až do 15. září 2013 denně mimo pondělí, a to od 10 do 18 hodin. Všechny vystavené artefakty jsou též prodejné.