Projekt dosud plně financuji Lesy ČR, nicméně byla přislíbena finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Evropského zemědělského fondu - Programu rozvoje venkova. Zcela nefunkční poválkový chodník podél levobřežní části vodního díla byl nahrazen v podstatě dřevěnou stezkou pro pěší turisty.

„Chodník vede od hráze přehrady k přítoku Černé Nisy. Je bezbariérový, přístup na něj tak mají i lidé pohybující se na vozíku. Na trase se nacházejí dvě vyhlídková mola umožňující jedinečné pohledy na vodní hladinu a 2 zastavení obsahující informace o zajímavostech,“ informuje ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením LČR.

„Zrekonstruovaný chodník, jehož součástí jsou rovněž tři odpočinková místa s lavičkami, bude zahrnut do nově připravované ´Technicko-naučné stezky Maliník – Hřebínek‘. S její realizací počítáme na jaře příštího roku,“ doplňuje Michal Gaube.

Výběr vhodné trasy i vlastní realizace dřevěného chodníku v turisticky exponovaném území je výsledkem úzké spolupráce Lesů ČR se Správou CHKO Jizerské hory a Povodím Labe.