Stejně jako v roce 2012, byla i letos Olomouc vyhodnocena jako jedno z deseti evropských míst, jež stojí za to navštívit. Průvodce Lonely Planet, který Olomouc doporučuje v souvislosti s návštěvou celé Moravy, o tomto krajském městě hovoří jako o malé Praze. Dále upozorňuje, že z hlediska turistiky se jedná o jedno z nejméně doceněných míst v České republice. Na mapě turistických cílů v našem státě má přitom Olomouc již řadu let svou důležitou pozici. O tom svědčí i počet návštěvníků.

„Počet turistů můžeme doložit na základě statistiky návštěvnosti našeho informačního centra. Během června tohoto roku nás navštívilo přes 15 000 osob. Více než 6 000 z nich byli zahraniční turisté. Doporučení Lonely Planet samozřejmě mohla mít vliv na rozhodnutí mnohých cestovatelů. Domnívám se, že motivují především mladší generace,“ říká Jitka Lučanová, vedoucí oddělení Informační centrum Olomouc. „To, že se o našem městě během dvou let psalo v uvedeném průvodci, dokazuje, že si získává mezi zahraničními návštěvníky oblibu,“ dodává Lučanová.

Nejvíce zahraničních turistů, kteří Olomouc navštíví, pochází ze Slovenska a z Polska. Město je vyhledávaným cílem také německy a anglicky hovořících návštěvníků. Stále častěji sem zavítají i rusky mluvící turisté, mezi něž vedle Rusů patří také občané pobaltských států. Návštěvnost této skupiny každoročně vzrůstá. Statistiky Informačního centra Olomouc zaznamenávají taktéž vyšší procento návštěvníků z asijských států.

Zmínka v turistickém průvodci Lonely Planet může být velmi dobře využívána k propagaci města, jeho služeb i jednotlivých turistických cílů. „Statutární město Olomouc stejně jako Informační centrum Olomouc se snaží doporučení Lonely Planet využívat ve svých kampaních. Informace o tomto průvodci předáváme také všem provozovatelům ubytovacích zařízení a dalších služeb. Další postup je už na nich,“ uvádí Jitka Lučanová. „Status Olomouce jako evropské kulturní metropole vedle toho posílí připravované národní zahájení Dnů evropského dědictví, které má naše město čest pořádat ve dnech 5. až 8. září letošního roku,“ dodává Lučanová.

V padesáti evropských zemích se tyto dny otevřených památek konají již mnoho let. Každoročně města soutěží a vybírá se oficiální zahajovatel. Letos zaujala Olomouc s tématem „Památky v novém světle“ a slibuje velkolepý program včetně open air opery Nabucco, volně přístupné pro veřejnost na hlavním olomouckém náměstí.