Dřevěné bedny s tajuplným obsahem jsou součástí sbírek Národního muzea již více než sto let. Jde o památky po šlechtici Bohuslavu Jirušovi, které bude možné podle jeho závěti otevřít až v roce 2101. Svůj názor, zda poodhalit tajemství beden za pomoci moderních technologií, mohli lidé vyjádřit v ojedinělé anketě na nově spuštěném zpravodajském portálu Národního muzea Muzeum 3000. Mírná většina z více než 3000 hlasujících se vyslovila proti tomuto průzkumu.

Velký zájem veřejnosti nás překvapil, ale i motivoval k dalšímu pátrání klasickými historickými metodami. Snažíme se zjistit, jaký vlastně byl Bohuslav Jiruš, jaký je jeho odkaz Národnímu muzeu, a možná se nám tímto způsobem podaří i trochu poodkrýt záhadu obsahu zapečetěných beden,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Výstava seznamuje s prvními výsledky detailního archivního bádání

Obsahují tajemné bedny skutečné poklady nebo zajímavá dobová svědectví, jedy, či naopak zázračné léky? Tato otázka zůstává zatím stále nezodpovězena. V současné době tak probíhá detailní archivní bádání, čerpající z rozsáhlých archivů Národního muzea. S prvními výsledky výzkumné práce speciálního týmu Národního muzea seznamuje veřejnost právě otevřená doplňující část výstavy Vynálezci a vynálezy. K vidění jsou nejen samotné podivné schránky, ale i dobové archiválie a osobní předměty Bohuslava Jiruše.

O dalším postupu prací bude informovat zpravodajský portál Národního muzea Muzeum 3000.