Považujeme v tuto chvíli za důležité zejména připomenout, že kroky, které podnikli ministři životního prostředí za Stranu zelených vedly k tomu, že:

- 30 % národního parku bylo vyčleněno a ponecháno divoké přírodě bez těžby dřeva. Šumavě se tak postupně vrací renomé mezinárodně uznávaného parku;
- zabezpečení ochrany horských smrčin a zásahy proti kůrovci se posunuly do nižších poloh, kde by měly být smíšené lesy (a nejsou);
- návštěvnost parku je v posledních letech rekordní a rozšiřují se možnosti pro turisty, správa národního parku otevřela řadu nových přechodů do Bavorska nebo místa, kde lze legálně přespat pod širým nebem;
- správa parku před několika týdny dostala cenu pro nejtransparentnější úřad díky zavedení tzv. minitendrů na práce v lese. Jde o způsob zadávání zakázek, v němž mají drobní místní živnostníci rovné postavení s velkými dřevařskými firmami a odvedená práce je pod účinnou kontrolou.

Strana zelených požaduje, aby současné vedení ministerstva i NP respektovalo předchozí rozhodnutí, která mají nezpochybnitelné pozitivní výsledky v oblasti rozvoje regionu, ekonomiky parku a životního prostředí.