Expozice bude tvořena figurínami vojáků různých hodností ze všech zúčastněných armád, či vitrínami se zbraněmi a výbavou vojáků. Audiovizuální složka bude tvořena hranými záběry z rekonstrukce bitvy a animace, které budou doplňovat i rozsáhlé dioráma – imitace situace z průběhu bitvy s vojáky v životní velikosti. V interaktivní části si návštěvníci budou moci vyzkoušet nabíjení dobové pušky s přesnou instruktáží, nebo si potěžkat pěchotní šavli.

Realizace expozice přísně podléhá odbornému dohledu tak, aby byla do maximální míry dodržena historická přesnost. Exponáty a jednotlivé celky výstavy jsou doplněny detailními popisky a texty, které návštěvníkům ozřejmí mnohé ze zákulisí bitvy i politické situace v Evropě počátku 19. století.

Expozice „Napoleon – Austerlitz“ zahajuje zkušební provoz již 15. května 2013. Slavnostní otevření se pak odehraje na Dny Slavkova 1. června 2013.