S případnou účastí ČR na vojenské evropské operaci USA "Atlantic Resolve" (v překladu "Atlantické odhodlání"), zaměřené na podporu amerických spojenců před možnou ruskou hrozbou, nesouhlasí v souhrnu 58,4 % dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace.

Ohrožení ze strany Ruské federace pociťuje v souhrnu necelých 36 % domácí populace. Oproti tomu v souhrnu 60,3 % dotázaných se žádného ohrožení ze strany Ruska neobává.

Podle šetření společnosti SANEP téměř dvě třetiny veřejnosti (konkrétně 64 %) nesouhlasí s přítomností vojenských sil Spojených států amerických v České republice.

Proti americkým vojákům v ČR vznikla mj. petice s výzvou: "Nechceme žádné americké vojáky na území České republiky! Nenecháme se USA zatáhnout do III. světové války! Nepustíme je do naší republiky! Měli jsme na našem území Ruskou armádu 20 let a již nikdy více cizí vojska!" S textem petice vyjádřilo v souhrnu souhlas 58,5 % dotázaných obyvatel ČR.

Odmítnutí většinové části domácí veřejnosti jak účasti na případné vojenské operaci USA, tak i případné přítomnosti vojenských sil USA na půdě ČR, může souviset jak s negativními zkušenostmi českého národa s vojsky cizích států, tak i s protizápadními a protiruskými náladami.

Dalo by se tak říci, že v této souvislosti chce zůstat většina veřejnosti ve zcela neutrální pozici suverénního státu, jenž není a nebude mocenským nástrojem cizích velmocí.

Exkluzivní bleskový internetový průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 6. – 9. 3. 2015 na vybrané skupině 1.826 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-70 let.