Již pátý ročník soutěže pro začínající literáty s názvem Talent ze šuplíku vyhlašuje aktuálně Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně. Cílem soutěže je vyzvat mladé tvůrce k „otevření svých šuplíků“ a povzbudit je v jejich tvorbě. Projekt podporuje mladé lidi v literárních aktivitách, motivuje je a napomáhá jim v rozvoji jejich tvůrčích schopností.

Soutěž je určena pro mladé autory ve věku od 15 do 30 let. Příspěvky o velikosti maximálně 10 stran A4 zasílejte v elektronické podobě na e-mail: lstrbackova@email.cz . Uzávěrka pro odevzdání prací je konec září.

Zaslaná díla bude hodnotit pětičlenná porota. Slavnostní vyhodnocení se uskuteční v listopadu 2011 v rámci besedy s českým spisovatelem. Vítězové získají věcné ceny a budou mít možnost autorského čtení svých příspěvků. Vsetínská knihovna vydá k této příležitosti sborník nejúspěšnějších prací a nejlepší ukázky bude postupně publikovat ve zpravodaji Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, který je každý měsíc distribuován široké vsetínské veřejnosti a na webu knihovny. Akci finančně podpořil Zlínský kraj a Ministerstvo kultury ČR. Více informací najdou zájemci na www.mvk.cz .