Požádali si o grant na projekt, který vypsal KÚ Zlín a získali 142 000,-Kč. Město Vsetín přispělo částkou 50 000,-Kč. „Chceme si vytvářet sami své aktivity“, říká pan Kandrač. „Sami nejlépe víme, co naše děti potřebují. Máme tu sice Diakonii ČCE, jejíž služby využíváme, ale její pracovníci si vybírají v létě dovolenou a občas tu vzniklo o prázdninách období, že klubovny Diakonie zůstaly zavřené a děti běhaly bezprizorně po okolí. Rozhodli jsme se tedy připravit jim takové programy, abychom je zabavili a zároveň jim poskytli dostatek podnětů pro poznávání přírody a světa okolo nás.“

Dospělí se tedy domluvili a na prázdniny připravili několik akcí, do kterých se zapojilo mnoho dětí. 30.6. uspořádali Dětský den, kterým zahájili prázdniny. Zorganizovali pro děti různé soutěže a závody a jako motivaci nachystali pro děti různé cukrovinky a jiné mlsoty. Děti se div nepřetrhly a v soutěžích podávaly neuvěřitelné výkony.

V polovině července si obyvatelé Posché zorganizovali místní soutěž MISS ROMA. Maminky učily děvčata chodit ladným krokem, uklánět se, a hlavně předvést taneček či zazpívat. O týden později, 25.7. se na přilehlém hřišti konala soutěž ve zpěvu Doremi. Rodiče si své děti vyfintili a žárlivě střežili, zda je porota v čele s její předsedkyní Danielou Cincibusouvou spravedlivá. Tuto soutěž navštívil i místostarosta pan JUDr.Gajdušek a místní fotograf, nadšenec, pan Radek Kocúrek, který celou soutěž monitoroval. Nejšikovnější děti si odnesly řadu věcných odměn, O rozruch v centru města se (v dobrém smyslu slova) postarali 20.8., kdy se v Domě kultury konala celoměstská soutěž MISS ROMA.  Soutěžilo v ní přes 30 děvčat ve věku od 5 do 15 let. Porota i diváci byli unešeni pózováním a ladnými pohyby mladinkých krasavic. Některé z nich by si nezadaly ani s MISS WORLD.

Na konci července se děti zúčastnily prázdninového pobytu v přírodě pod Radhoštěm. Na tento pobyt ve velké míře přispěly pracovnice sociálního odboru města Vsetín. Muži se rozhodli, že vezmou celou organizaci na svá bedra a nechají své ženy doma odpočinout si alespoň na chvíli od dětí. To ale netušili, co je čeká!  „Obdivuji učitelky našich dětí, že je dovedou ukáznit“ svěřil se jeden z tatínků – vedoucích oddílů, pan Emil Tulej. „Jsou jako z divokých vajec,“ dodal. Chatka, kde byli ubytovaní byla přímo v lese nad Mečůvkou. „Některé děti se bojí lesa, učíme je podle listů poznávat stromy a rostliny, aby se něco dozvěděly o přírodě,“ řekl jeden z vedoucích tábora pan Dušan Kandrač. Členové občanského sdružení Romano godži spolu s dětmi v několika turnusech strávili rodinnou dovolenou na chatce Březinky za Kateřinicemi. Pro mnohé to bylo poprvé, kdy na chvíli opustili své domovy a trávili rodinnou dovolenou.

 

Organizační vedoucí nezapomněli ani na sportovní aktivity. Zúčastnili se několika turnajů ve fotbale i v nohejbalu. Některá sportovní klání si zorganizovali sami, například fotbal na hřišti na Poschle, či plážový volejbal na hřišti, které si pronajali. 

 

Vyvrcholením činnosti zájmových kroužků členů Romano godži byla taneční a pěvecká vystoupení na městském Valašském záření. Pod vedením Pavly Kandračové vystoupil taneční soubor Ľoľi ruža (Rudé růže) a dětský pěvecký soubor, který vedl Václav Tulej. Taneční soubor Ľoľi ruža vystoupil i 8.4. při oslavě Mezinárodního dne Romů, který organizovala místní charita.

 

Je potěšitelné, že se Romové sami rozhodli organizovat pro své děti volnočasové aktivity. Je dobré, že se začínají emancipovat a nečekají, co pro ně zorganizují druzí. V poslední době se ve společnosti neustále hovoří o integraci Romů do společnosti. Slovo integrace se skloňuje  ve všech pádech. Integrovat do společnosti ale lze pouze emancipované lidi. A vsetínští Romové si svými vlastními aktivitami na emancipaci našlápli.