Česká obchodní inspekce pokračuje v trendu tvrdého postihování agresivních obchodních praktik, ke kterému ji vyzval ministr Martin Kuba. Ochrana práv spotřebitelů je jednou z jeho priorit. Přitom k závažnému porušování práv spotřebitele nedochází pouze v případě tolik diskutovaných předváděcích akcí.

Od konce roku 2012 se na Českou obchodní inspekci obraceli spotřebitelé se stížnostmi na praktiky společnosti Rickabys, nabízející zprostředkování úvěrů. „Šetřením těchto podnětů bylo prokázáno, že společnost při své zprostředkovatelské činnosti užívala zákonem o ochraně spotřebitele zakázané klamavé i agresivní obchodní praktiky tím, že neposkytovala zájemcům o úvěr povinné informace a zneužívala jejich nepříznivé situace. Za to jí byla uložena pokuta ve výši 2 miliony korun,“ řekl Vladimír Velčovský, ústřední ředitel ČOI k výsledkům kontroly.

Ve dnech 14. – 24. 1. 2013 proběhla na základě podání oklamaných spotřebitelů kontrola společnosti Rickabys, s. r. o., se sídlem v Liberci. Šetřením inspektoři zjistili, že společnost nabízela nebankovní půjčky (spotřebitelské úvěry), při nichž prokazatelně vůči žadatelům o půjčku užívala klamavé a agresivní obchodní praktiky. Poskytovala jim nepravdivé informace o tom, že půjčka byla schválena, přestože neměla v úmyslu peníze žadateli půjčit, a také tvrdila, že peníze, provolané na telefonní lince s tarifem 95 Kč při „ověřování údajů ve smlouvě o půjčce“, budou žadateli následně vráceny, což se nestalo.

Společnost Rickabys uváděla spotřebitele v omyl

Toto jednání, kterým společnost spotřebitele uvedla v omyl, vědomě využila jeho nepříznivé situace a poškodila jeho zájmy, bylo kvalifikováno jako závažné porušení zákona o ochraně spotřebitele - zákazu užívání nekalých obchodních praktik (ust. § 4 odst. 3 ve smyslu ust. § 5 odst. 1 písm. a), dále ve smyslu ust. 5a odst. 1 písm. a), písm. b), písm. c) zák. č. 634/1992 Sb.).

Těchto správních deliktů se společnost Rickabys, s. r. o., dopustila prokazatelně v případě nejméně pěti spotřebitelů, kteří měli zájem o získání spotřebitelského úvěru, za což jí byla pravomocně dne 23. 5. 2013 uložena pokuta ve výši 2 000 000 Kč.

„Udělení pokuty ve výši 2 mil. Kč je důsledkem trendu, ke kterému ministr Martin Kuba vyzval Českou obchodní inspekci. V případě agresivních obchodních praktik je nutno přistoupit k pokutám, které budou nejen represivní, ale i dostatečně odstrašující před opakováním takového jednání. Jsme přesvědčeni, že zneužívání finanční tísně občanů je obzvláště zavrženíhodný delikt a takto vysoká pokuta je v tomto případě zcela na místě,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Hajdůšek.

Při další kontrole společnosti, provedené dne 15. 3. 2013 opět na základě podání spotřebitelů, inspektoři žádné porušení povinností nezjistili.

Jak fungovaly praktiky společnosti Rickabys, s. r. o.?

Průběh jednání o úvěru popsali všichni spotřebitelé, kteří se na Českou obchodní inspekci obrátili, následujícím způsobem:

Společnost prostřednictvím inzerátů v tisku nabízela „půjčení peněz ihned, až do domu, bez doložení příjmu…“ Pokud se spotřebitel nechal takovou nabídkou zlákat a na číslo uvedené v inzerátu zavolal, dostal pouze informaci o telefonním čísle, začínajícím trojčíslím 900…, zpoplatněným 95 Kč za minutu. Když tato informace zájemce o půjčku neodradila a číslo vytočil, hlas na druhém konci hovor stále prodlužoval a opakovaně ověřoval totožnost spotřebitele. Ani jeden spotřebitel půjčku nezískal, zato jejich účty u telefonní společnosti narostly do desetitisíců.

Inspektoři ČOI v rámci kontroly požádali majitele telefonního čísla – firmu Rickabys, aby doložila, kolik úvěrových smluv uzavřela od začátku roku. Zjistili, že žádnou, že pouze zprostředkovává úvěry pro firmu Fiusit. Tuto informaci však během telefonního hovoru spotřebitel nedostal, stejně jako půjčku – jediným výsledkem byl vysoký telefonní účet.