Nová hodnotící komise pro posouzení nabídek veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce a rozšíření využití budovy Městského divadla Kladno“ doporučila na základě daných kritérií přidělit tuto zakázku výběrem ze čtyř uchazečů společnosti CGM Czech a. s., což Rada města Kladna schválila. Uzavřou smlouvu o dílo na stavební práce. Pokud se nikdo z neúspěšných uchazečů neodvolá, práce by měly začít na podzim.

Rekonstrukce divadla se málem neuskutečnila

Rozsáhlá rekonstrukce divadla měla začít již před dvěma roky. Nejprve však muselo město přepracovat žádost o dotaci, protože katalogy položek stavebních prací nepočítaly se speciálními materiály a postupy, které si historická budova divadla žádá. Následně muselo město zrušit výběrové řízení, z důvodu doporučení Policie ČR, která začala kvůli výběrovému řízení v jiném městě vyšetřovat firmu, jež tendr zajišťovala. Letošní zpoždění bylo způsobeno podáním námitky jedné z neúspěšných firem a přerušením kontroly výběrového řízení Úřadem regionální rady, který zprostředkovává čerpání dotací z Evropské unie, s doporučením nového posouzení nabídek výběrového řízení. Naštěstí se nemuselo konat nové výběrové řízení, ale jen nová komise znovu ohodnotila stávající nabídky.

„Pevně věřím, že práce na dlouho očekávaném projektu začnou i přes tyto komplikace co nejdříve,“ řekl k dlouhé divadelní anabázi kladenský primátor Dan Jiránek. 

Již schválená dotace na rekonstrukci divadla představuje až 167 milionů korun. Rekonstrukce v režii arch. Davida Vávry bude zahrnovat celkovou modernizaci budovy, rozšíření o kavárnu s multifunkčním sálem a alternativní scénu. Divadlo bude vybaveno moderními technologiemi, především vzduchotechnikou, systémem pro inteligentní řízení budovy, bezpečnostním systémem, novými rozvody inženýrských sítí a hlavně moderní divadelní technikou. Pro návštěvníky se tak sledování představení stane mnohem příjemnějším a pohodlnějším kulturním zážitkem. Zásadní proměnou projde i samotné jeviště. Divadlo bude plně splňovat současné standardy moderního divadla.