V prvé řadě by došlo k dalšímu finančnímu zatížení pacientů, které v kombinaci s celou řadou dalších kroků současné pravicové vládní koalice značně zatíží rodinné rozpočty občanů v nízko a středněpříjmových skupinách. Upozorňuji, že léků v této cenové relaci je skutečně hodně a myslím, že lidé se budou těžko vypořádávat už se samotným zvýšením cen léků v rámci sjednocení sazeb DPH. Jako by ministru Hegerovi nestačilo razantní zvýšení poplatků za pobyt v nemocnici, či pravděpodobné zvýšení poplatků za pobyt v léčebnách dlouhodobě nemocných, kde by pacienti mohli platit až 9 000 korun za měsíc. O uvažovaném zpoplatnění běžných amalgámových plomb u zubaře raději ani nemluvím. Pane ministře, lidé na to nemají!

Navzdory tomu jsem přesvědčen, že tento krok zároveň významně zatíží systém úhrad léků ze strany zdravotních pojišťoven. Pacient bude totiž u lékaře zcela logicky žádat alternativní léky s cenou nad padesát korun tak, aby získal medikament hrazený pojišťovnou. Pokud tedy tato vládní dohoda v rámci tzv. zdravotní reformy nezatíží pacienty, docela jistě zatíží zdravotní pojišťovny, které jistě zaznamenají zvýšený počet úhrad za tyto léky. Ani jeden z uvedených efektů však nikomu neprospěje.

Vláda Petra Nečase svou asociální a prvoplánovou politikou, založenou na neprůhledných dohodách z Kramářovy vily, ohrožuje nejen sociální jistoty občanů, ale zároveň pod rouškou tzv. reforem dělá chyby, které půjde v budoucnu napravit jen těžko.

David Rath, stínový ministr zdravotnictví za ČSSD