I když se to nemusí zdát, tak grafomotorický vývoj začíná u dětí už ve druhém roce života. Jak ale dítě naučit správnému držení psacích potřeb? Snadno!

Není potřeba dítě nijak trápit ani ho nutit do psaní, ale vše lze zvládnout hrou! Stačí pouze vhodná nácviková pomůcka, se kterou si dítě může hrát a kreslit, která ho bude bavit a hlavně mu nijak nenaruší prázdninové volno a zábavu.

Nástup dítěte do školy je pro každou rodinu velkou událostí. Pomyslně končí období příjemného hraní a začíná doba povinností, získávání nových znalostí a schopností, čas plnění domácích úkolů i dalších školních prací.

Jednou z nejzásadnějších povinností, kterou musí dítě zvládnout, bývá psaní, respektive správné zdravé psaní a úchop psacích potřeb. Některé dítě psaní a držení psacích potřeb zvládá automaticky, jiné naopak potřebuje větší péči.

Cvičení psaní formou hry

Pokud se tedy dítě pomalu chystá na nástup do školy, je vhodné mu přípravu na psaní usnadnit - například pomocí takzvaného nácvikového adaptéru.

Nejvhodnější bývá adaptér, který je kombinován s fixami pro psaní a kreslení (např. Mini Colours). Dítě si tak v pohodě kreslí, vybarvuje a tvoří, a přitom se nenásilnou formou učí správnému úchopu psacích a kreslících potřeb.

Pediatři podporují správné a zdravé psaní

V současné době má stále více školáků problémy se správnou formou psaní a také se správným úchopem. Stále častěji jim tak školy doporučují návštěvu pedagogicko-psychologických poraden, kde mají odborníci možnost s dětmi pracovat a postupně zlepšovat jejich schopnosti.

A na tuto skutečnost reagovali jak pediatři, tak i konstruktéři psacích potřeb, kteří se vzájemnou spoluprací snažili nalézt možnost, jak dětem při nástupu do školy se psaním pomoci. Bylo proto nutností připravit pro děti pomůcku, která jim při psaní a jeho nácviku bude pomáhat.

Při vývoji tak pediatři i konstruktéři vycházeli také ze způsobu nápravy psaní, jenž se užívá v poradnách. Jedná se o metodu, při níž se dítěti vložila do ruky kulička zmačkaného papíru a dítě si díky ní na úchop snadno zvykalo. Právě tato metoda dala vzniknout novým psacím potřebám, jež jsou konstruovány tak, aby správný úchop stimulovaly zcela přirozeně - podobně jako zmíněná kulička papíru.

Kdy začít s nácvikem psaní?

S nácvikem psaní je optimální začínat již v době, kdy dítě navštěvuje školku! Vhodné pomůcky by proto měly být součástí každé dobré školky či dětských kroužků pro předškoláky, není však rozhodně od věci opatřit pomůcku dítěti i domů.

Správnou metodu psaní si tudíž rychleji osvojí a po zahájení školy už pro něj bude správný úchop automatický. Odpadnou tak mj. starosti po nástupu do školy, kterých bude mít prvňáček i tak dost, a případné nápravy nesprávného úchopu je možné docílit ještě před zahájením školní docházky.

Ideální pomůcka je taková, která je svým průměrem (cca čtyři cm) vhodná do malé dětské ruky a je kombinována s fixami (například marker Mini Colours). Napomáhá totiž nejen správnému rozvoji jemné motoriky, ale taktéž nápravě problémů se psaním a úchopem psacích potřeb.