Právě Zámeček, správně Larischova vila, je spojený s jednou z nejtemnějších stránek historie Pardubic. Zámeček sloužil od roku 1939 jako kasárna policejnímu praporu Böhmen a v průběhu 2. světové války zde gestapo zřídilo popraviště. Právě tady bylo v období heydrichiády od 3. června do 9. července 1942 popraveno u dřevěných kůlů 194 vlastenců z východních Čech, kteří měli, ať už skutečně nebo domněle, něco společného s atentátem na Heydricha. 

Na Zámečku byli popraveni také obyvatelé obce Ležáky, kteří pomáhali paravýsadku Silver A. Jako připomínka osudu dětí, studentů a dalších obyvatel Ležáků, sem děti přinesou i tento rok Oheň bez naděje z Ležáků. Průvod dětí vyrazí z pardubického nádraží v 13.15. Před budovou magistrátu města na Pernštýnském náměstí se k pochodu připojí primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.

Pietní území Zámeček bylo v roce 1984 prohlášeno národní kulturní památkou. Tři kůly na pomníku symbolizují kůly, u nichž byli popravováni čeští vlastenci. Verše na památníku jsou úryvkem z básně Do síně padlých hrdinů od Vítězslava Nezvala. „Vy, kdož jste padli bez své viny na bojištích a kdekoli daleko od své domoviny, vy, které už nic nebolí, vy věčný spánek spící, vy bezejmenní mučedníci, vy, jejichž rozptýlená jména jsou jak stíny jitřních hvězd, vy, ať jsi muž anebo žena, jste dovedli svou oběť nést, vy padlí za svá lidská práva, vám budiž věčná čest a sláva!“

Další informace o událostech heydrichiády a samotném bývalém popravišti jsou k dispozici v nově otevřeném externím dotykovém infokiosku na památníku Zámeček.

Program pietního shromáždění:

  • 15.00 - shromáždění účastníků u památníku Zámeček
  • 15.10 - nástup čestné vojenské stráže + dobového vojska
  • 15.15 - „Večerka“ v podání Ústřední hudby AČR
  • 15.20 - pozdravení a přivítání účastníků pořadatelem
  • 15.25 - slavnostní proslovy
  • 15.45 - tryzna na housle v podání žáků ZUŠ Havlíčkova
  • 15.50 - položení věnců za doprovodu Ústřední hudby AČR
  • 16.05 - Národní hymna v podání Ústřední hudby AČR
  • 16.10 - ukončení pietního aktu