„Věřím, že tento krok přispěje ke snížení hlukové zátěže ve Spořilovské ulici. Jedná se však bohužel pouze o dílčí opatření. Systémovým řešením bude až výstavba Pražského okruhu mezi D1 a Běchovicemi, která je ale v režii státu,“ uvedl Jiří Nouza, náměstek primátora.

Nový most by měl odvést ze Spořilovské ulice až padesát procent kamionové dopravy. „V principu se jedná o vyloučení jízd těžkých nákladních automobilů z celé ulice Spořilovské ve směru do kopce k ulici Brněnské. Po Spořilovské ulici tak bude ponechána pouze jízda nákladních vozidel ve směru od D1 na Jižní spojku ve směru na Štěrboholy,“ vysvětlil šéf Technické správy komunikací hl. m. Prahy Ladislav Pivec.

„Ve směru od Štěrbohol bude platit zákaz odbočení kamionů z Jižní spojky do Spořilovské ulice ve směru k D1 a kamiony budou převedeny dále po Jižní spojce až k mimoúrovňové křižovatce u Kačerova na nově vybudované přemostění na komunikaci Ke Garážím a dále na komunikaci 5. května směrem k dálnici D 1,“ dodal Pivec.

Současně budou moci tento nový most v ulici Ke Garážím využívat autobusy MHD vyjíždějící z Garáží Kačerov a také veškeré osobní automobily směřující do oblasti Spořilova.

TSK zároveň zahájila přípravné práce na doplnění protihlukových opatření k ochraně tzv. Spořilovského plácku. Konkrétně se jedná o výstavbu protihlukového valu a stěny v úseku mezi ulicí 5. května a ulicí Hlavní a po kolaudaci mostu Ke Garážím i protihlukové stěny přímo na něm. „Pro oba projekty v současnosti získáváme různá povolení. Pokud všechno půjde hladce, zahájíme v průběhu stavební sezóny příštího roku,“ upřesnil Nouza.

Náklady na výstavbu nového mostu ve výši téměř 50 miliónů korun poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. „Jedná se přesně o akci, kterou by měl stát naším prostřednictvím podporovat. Věřím, že i v budoucnu budeme moci na podobné akce v metropoli přispět,“ uvedl náměstek ředitele SFDI Tomáš Blecha.

Základní údaje o novém mostu:

 • délka přemostění: 72,3 m
 • délka mostu: 85,7 m
 • šířka mostu: 12,1 m
 • stavební výška: 1 477 mm
 • výška mostu nad terénem: 7,12 m
 • plocha nosné konstrukce mostu: 878,6 m2
 • únosnost mostu: zatížení třídy A

Termíny výstavby:

 • zahájení přípravných prací: 29. 4. 2013
 • snesení konstrukce: 3 – 5. 5. 2013
 • zahájení prací na nové konstrukci: 5. 5. 2013
 • otevření pro autobusy DP: 18. 11. 2013
 • otevření pro individuální osobní a nákladní dopravu: 27. 11. 2013

Další informace:

 • objednavatel: TSK hl. m. Prahy
 • zhotovitel: Porr, a. s.
 • projektant: TOP CON Servis
 • TDI: Pontex