Některé komunikace jsou podemleté, popraskané, jiné částečně či úplně nesjízdné kvůli naplaveninám z přilehlých svahů. Voda vzala například ulici Nový Svět na Proseči, zásadně poškozená je také ulice Vodní, gen. Mrázka nebo Nová Pasířská. Škody na komunikacích mapují pracovníci z oddělení správy komunikací, pracovníci Technických služeb i městští strážníci. Poškozená místa jsou průběžně osazována dopravním značením a začíná se postupně s opravami.

Další škody se dají očekávat v nejbližších dnech v souvislosti s ústupem vody a postupným vysycháním konstrukčních vrstev pod vozovkami.

Asi největší škody na objektech napáchala voda v ulici Za Plynárnou, došlo tam k zaplavení domů i zahrad. Město tamním obyvatelům nabídlo pomocnou ruku. „Přistavili jsme kontejnery na odpad a oslovili jsme hasiče z SDH Jablonecké Paseky s prosbou o pomoc při úklidu, poskytli jsme lidem také vysoušeče a humanitární pomoc,“ říká náměstek Vele. Krizový manažer města Jiří Vaníček předal obyvatelům postižené lokality kontaktní telefon pro případ potřeby další pomoci. „Jsme s těmi lidmi v kontaktu a jsme připraveni jim pomoci v rámci našich možností,“ dodává Vaníček.

„Úklid města si podle odhadů Technických služeb vyžádá 300 tisíc korun, náklady na opravy komunikací zatím předběžně odhadujeme na milion korun,“ říká náměstek primátora Miloš Vele.

Pro hlášení havarijního stavu na komunikaci je možné využít dispečink TSJ - 775 790 315. Škody budou opravovány postupně dle priorit.

V souvislosti s přívalovým deštěm se dá také očekávat zhoršení kvality vody ve vodní nádrži Mšeno.