„Situaci ve městě strážníci velmi dobře zvládli. Patří jim za jejich práci poděkování vedení města. Na vysoké úrovni byla rovněž spolupráce s Policií ČR a koordinace celé akce,“ uvedl po ukončení demonstrace Karel Linhart. Náklady na zajištění pořádku a bezpečnosti ve městě byly jen za práci strážníků mimo pracovní dobu vyčísleny na více než třicet tisíc korun. „Pro Litvínov nejsou tyto situace nijak jednoduché. O to více proto oceňujeme profesionální práci našich strážníků,“ doplnila Erika Sedláčková.

Do akce v Litvínově byla nasazena pořádková jednotka městské policie a psovodi. Významnou měrou strážníci přispěli ke zklidnění situace ve chvíli, kdy docházelo k provokacím demonstrujících ze strany romských obyvatel Janova. Ze strany Policie ČR byla do akce nasazena pořádková jednotka krajského policejního ředitelství. Do bezpečnostního opatření se kromě policistů z Územního odboru Most a Krajské pořádkové jednotky zapojil také Antikonfliktní tým a policejní psovodi se služebními psy.