Ekonomický časopis Profit dnes ve svém aktuálním čísle upozornil, že od letošního ledna do konce září bylo v Česku vyhlášeno také 1602 osobních bankrotů. To je zhruba třikrát víc než za stejné období loňského roku. Institut osobního bankrotu je určen pro „nepodnikatele“.

„Tři ze čtyř firem v Česku platí pozdě,“ cituje týdeník Profit prezidenta Hospodářské komory České republiky Petra Kužela. „Je však třeba říci, že problém není jen na straně samotných firem, ale i státu, který je na špičce neplatičů, a přitom by naopak měl jít příkladem,“ dodal prezident komory.

Připomněl, že HK ČR proklamuje změnu režimu platby daně z přidané hodnoty, aby si firma nemohla nárokovat odpočet DPH a vést fakturu v nákladech do doby, než ji uhradí.„V současné době by toto jednoduché opatření bylo velmi účinným a efektivním nástrojem pro zrychlení plateb, a tím oživení cashflow ve firmách. Na příjmovou stránku ze strany státu to nebude mít žádný dopad, ale fungujícím firmám to výrazně pomůže,“ upozorňuje Kužel.

Agentura ČTK v této souvislosti v své zprávě, kterou převzala řada médií, na základě ankety dokazuje, že podávání insolvenčních návrhů kvůli malým dlužným částkám po splatnosti se stal problémem českého trhu, a že zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku kazí podniku dobré jméno a může vyvolat řetězovou reakci. Na druhou stranu podání návrhu může být pro věřitele výhodné z daňových důvodů.

„V důsledku finanční krize počet případů takovýchto insolvenčních návrhů neustále přibývá,“ uvedl pro agenturu viceprezident Hospodářské komory Jan Wiesner. Na vině jsou podle něj rostoucí obavy z toho, že krize brzy neskončí, a firmy se nestačí ekonomicky rychle zotavit, a snaha získat peníze zpět, dokud je z čeho brát. Ztráty zakázek a omezený přístup k financím samozřejmě mají za důsledek růst platební neschopnosti firem, tedy růst důvodů k podání insolventního návrhu, podotkl.

„Důležitý je i fakt, že za pohledávkou řádně přihlášenou u insolvenčního soudu za dlužníkem a přijatou soudem lze vytvořit opravnou položku až do 100 procent jmenovité hodnoty pohledávky. Tyto opravné položky se stávají i daňově účinným výdajem ve zdaňovacím období, v němž byla pohledávka u insolvenčního soudu přijata,“ vysvětlil Wiesner.