Středočeskému kraji se dvakrát nepodařilo pro formální nedostatky a další chyby splnit zákonné podmínky pro vznik neziskového zdravotnického zařízení. Třetí pokus už nevycházel od samotného kraje, ale od jednotlivých nemocnic. Ty by se tak nově staly zřizovatelem neziskové nemocnice. Krajská rada a zastupitelstvo by se tak mohly ocitnout na vedlejší koleji. O všem by rozhodovali jen tři blízcí spolupracovníci Davida Ratha, kteří dnes tvoří představenstvo všech pěti oblastních nemocnic. Už samotné rozhodnutí o tomto postupu se odehrálo za zády krajského zastupitelstva.

Vznik obří neziskové nemocnice není jen neprůhledný krok, ale i špatné manažerské rozhodnutí. Bude totiž velmi komplikované řídit i kontrolovat takový kolos. Možná jde ale panu hejtmanovi spíše o to, aby mohl sám ovlivňovat finanční toky, nákup léků i zdravotnického materiálu. Z hlediska budování transparentního prostředí v oblasti zdravotnictví by se tak kraj vrátil o několik let zpět.

Tvrzení Davida Ratha, že nezisková nemocnice umožní jasnější kontrolu a zvýšení platů pro lékaře i zdravotní sestry je lživé a účelové. Současná právní forma akciových společností plně vlastněných krajem umožňuje důslednou a zcela přehlednou veřejnou kontrolu. Před nástupem Davida Ratha do funkce hejtmana se dařilo odměny zdravotníkům zvyšovat. Například v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi vzrostl průměrný měsíční plat mezi lety 2005 – 2008 o 4 400 Kč. Za celý rok nedokázal současný hejtman splnit veřejný slib, že platy ve všech krajských nemocnicích dále porostou. Zdravotním sestrám v příbramské nemocnici například sliboval navýšení platu o více než 2 000 Kč měsíčně. To se nestalo. Změna právní formy tak má být jen zastíracím manévrem.