„Tuto možnost jsme na schůzce v červnu nabídli rodičům nastávajících školáků a musím říci, že ji přijali s nadšením. Sešlo se nám asi 40 dětí z 56, které k nám v září nastoupí. Většina z nich vše zvládla v pohodě,“ řekl ředitel školy Leoš Šebela. První školní den tak pro děti, které kurz absolvovaly, nebude tak stresující, jako pro jejich vrstevníky. 

Po dvou „zkušebních“ dnech ve škole děti vědí, kde je jejich třída, kudy se dostanou do šatny, na WC, do školní jídelny i do družiny. Znají svou paní učitelku i spolužáky. Za sebou mají i první vyučování, práci s interaktivní tabulí, oběd ve školní jídelně i odpolední pobyt v družině. Většina z nich ztratila ostych a nástup do školy pro ně bude jednodušší. 

Podobný kurz zamýšlela škola zorganizovat i pro žáky 6. tříd, kdy se na škole často mění složení třídních kolektivů, do nichž přicházejí děti ze škol, které mají pouze první stupeň výuky a podobně. Mezi rodiči ale podporu nezískal. „Faktem ale je, že letos se nám třídní kolektivy v šestých třídách příliš nemění,“ konstatoval ředitel. 

Škola s více než stoletou historií připravuje pro své žáky na letošní rok i další novinky. Například školy v přírodě by mohly být organizovány už ne podle tříd, ale orientovány na zájmy dětí například na turistiku, cyklistiku a další aktivity.