Celkový počet položek: 169

Celková vyvolávací cena: 12 084 500 Kč

Pořadatel aukce

Galerie Arcimboldo, s.r.o., se sídlem Krupkovo náměstí 3, 160 00 Praha 6

Datum konání

Sobota, 11. prosince 2010 od 15:00 hodin

Místo konání

Kaiserštejnský palác (2. patro)

Malostranské náměstí 23/37

110 00 Praha 1

Předaukční výstava dražených děl

Kaiserštejnsky palác (1. patro), Malostranské náměstí 23/37, 110 00 Praha 1 09. - 10. prosince od 10:00 do 18:00 hodin 11. prosince od 10:00 do 13:00 hodin

Již více než jeden rok fungující galerie a aukční dům Arcimboldo se nám zatím představil dvěma velmi úspěšnými aukcemi asijského umění. Nyní přichází s aukční nabídkou českého výtvarného umění 15. - 20. století. Jde o pečlivě vybranou kolekci obrazů, kreseb, grafiky, plastiky, sklářského a užitého umění. Celkem bude draženo 169 položek a stojí za to některé zmínit.

 

MALBA

V kategorii staří mistři jistě okouzlí obraz „Alegorie krásy“ ze školy Bartholomea Sprangera (1546-1611), jednoho z nejvýznamnějších rudolfínských malířů, velmi vzácně se na trhu vyskytujícího autora.

Jedná se patrně o dílenskou práci, vzniklou v Praze v době okolo 1600.

„Romantická krajina“ od předního českého malíře 19. století Josefa Navrátila (1798 -1865) je naprosto unikátním dílem jak svou velikostí, tak kvalitou. Uchvátí každého milovníka romantických obrazů výjimečným zobrazením místa, barevností, náladou a smyslem pro detail. A to vše díky mistrovskému malířskému přednesu, originalitě a nenapodobitelnosti tohoto autora.

Václav Brožík (1851 - 1901) - „Ferdinand I. přijímá umělce na Pražském hradě“. Toto dílo je velkým objevem pro znalce tohoto autora a jeho historických motivů. Jedná se o jeden ze čtyř známých obrazů tohoto námětu. Dva další stejných rozměrů a jeden monumentální jsou uloženy v pražské NG.

V poslední době velmi vyhledávaný a ceněný autor Václav Radimský (1867 - 1946) je zastoupen „Krajinou z Giverny“, impresionisticky laděnou krajinou ze svého nejlepšího období před rokem 1900. Dílo bude se svolením nového majitele zapůjčeno a publikováno v připravované výstavě a monografii V. Radimského.

Ukázkou nejtypičtější rané tvorby skvělého malíře slováckých motivů Jožy Uprky (1861 -1940) je obraz „Ze slovácké pouti“. Dílo bylo vytvořeno v roce 1902 a pochází z významné sbírky lázeňského lékaře v Luhačovicích. Několik výstav a publikování za života autora svědčí o jeho kvalitách.

Impresionismus v českém pojetí stylu A. Slavíčka, O. Lebedy nebo A. Hudečka. Tak můžeme nazvat i galerijní obraz „Po dešti“ od Josefa Ullmanna (1870 -1922 ). Dílo bylo vystaveno u Topiče v roce 1908.

Velkým lákadlem pro milovníky české moderny 20. - 30. let je oboustranný obraz „Zátiší“ od Bedřicha Piskače (1898 -1929). Vzhledem k jeho brzkému úmrtí se jeho díla na trhu vyskytují jen zřídka. Obraz několikrát vystavovaný a publikovaný byl dlouhou dobu uschován v soukromé zahraniční sbírce.

Netypickou ukázkou tvorby Emila Filly (1882 -1953), o to více zajímavou pro sběratele jeho díla, je obraz „Krajina s viaduktem (Hlubočepy)“. Obraz byl delší dobu uložen v jeho atelieru, než byl vystaven v roce 1937 v Mánesu na výstavě „Emil Filla neznámý“.

Dva klenoty z díla F. Foltýna (1891 - 1976). „Na kraji města“ - vzácný obraz působivé nálady a barevnosti z roku 1923 z jeho košického období. Dalším, dlouho nezvěstným je obraz „Kompozice“ z doby pobytu ve Francii okolo roku 1927. Jde o působivou ukázku vzácné rané abstrakce.

Sběratele tvorby Kamila Lhotáka (1912 -1990) upoutá obraz „Severní kříž“ svou působivou náladou noční oblohy. K tomuto obrazu z pozdní autorovy tvorby je přiložen doklad o nákupu z Díla z roku 1982.

 

KRESBA

Pro milovníky kresby jsou připravena mnohá díla. Za ta nejlepší lze pokládat kolorovanou perokresbu od Josefa Šímy (1891 -1971) „Žena s květinou“, signovanou a datovanou 1927, patrně alegorie Paříže, v které v té době žil a byl jí tolik okouzlen.

Nejtypičtější tvorbu Františka Tichého (1896 -1961) reprezentují dvě jeho díla. Jednoduchá, zároveň geniální kresba tužkou v kombinaci s temperou „Klaun“, opatřená věnováním v Paříži v roce 1935. Dalším jsou pak „Hrazdaři“, perokresba kolorovaná akvarelem z roku 1953 s námětem, který se prolíná celou tvorbou F. Tichého.

 

SOCHAŘSTVÍ

Z významné sbírky zakladatele restaurátorské školy v Čechách B. Slánského pochází torzální gotická socha, snad svatého Jiří, vytvořená neznámým autorem v Čechách ke konci 15. století. Působivá patina, vzniklá v průběhu staletí povětrnostními podmínkami, dodává dílu až charakter moderní plastiky.

Unikátem v oblasti české sochařství na našem uměleckém trhu je hlava - fragment figury od Matyáše Bernarda Brauna (1684 - 1738). Dílo tohoto autora a charakteru nebylo ještě v české aukční historii draženo.

Nenapodobitelný rukopis a kvalita ukazují jednoznačně na autorské dílo galerijního významu.

Pod vlivem svého velkého učitele A. Rodina vytvořil v roce 1910 Josef Mařatka (1874 -1937) půvabné komorní dílo v carrarském mramoru „Polibek“. Jen málo sběratelů tvorby Otakara Kubína (1883 - 1969) zná jeho sochařskou tvorbu, která se ovšem mnohdy vyrovná jeho vynikající tvorbě malířské.

Ukázkou je bronzová hlava „Žena z Aptu“.

Mistrovský odlitek je značen francouzským litcem z roku 1931.

 

Více informací a kompletní katalog naleznete na webových stránkách http://www.arcimboldo.cz