Stát podporuje vlastní bydlení možností odpočtu úroků úvěru z bydlení až do výše 300 000 Kč ročně. Od roku 2014 pak ministerstvo financí plánuje tento limit snížit na 80 000 Kč. Výše částky, kterou si daňový poplatník může odečíst z daní, závisí na výši úrokové sazby a počtu let do konce splatnosti hypotéky.

„Zvláště v první třetině splatnosti úvěru tvoří většinu celkové měsíční splátky úroky úvěru. Úvěr je v této fázi umořován pouze asi z 20 %. U hypotéky ve výši 1,8 milionu korun je běžné si snížit daňovou povinnost o 12 000 Kč za rok,“ uvádí Jan Kruntorád, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Gepard Finance, která se zabývá poradenstvím v oblasti hypotečních úvěrů.

Základní podmínkou pro uplatnění odpočtu je splnění bytové potřeby

Pro odpočet úroků úvěru na bydlení je nutné splnit zákonné podmínky. Základ daně si lze snížit odpočtem úroků z úvěru pouze tehdy, pokud je daným úvěrem řešena takzvaná bytová potřeba poplatníka. Bytová potřeba není ze zákona splněna třeba tehdy, pokud je na úvěr pořízena rekreační chata nebo chalupa. Stejně tak není splněna, pokud je úvěr použit na výstavbu nemovitosti v rámci podnikatelské činnosti či výstavbu za účelem pronájmu. Jestliže je však pořízen na úvěr byt nebo dům, kde bude jeho vlastník bydlet, není s odpočtem úroků problém.

Při nejasnosti, zda je řešena bytová potřeba poplatníka, je definice k nalezení v § 15 zákona o dani z příjmu. V praxi je možné odečíst úroky z hypotečního úvěru i z úvěru ze stavebního spoření.

Odpočet neumožní některé formy a výše příjmu

Odpočet úroků je umožňován jak zaměstnancům, tak osobám samostatně výdělečně činným. Aby OSVČ uplatnily odpočet, musejí mít takový zisk, aby jim vznikla daňová povinnost. Daňovou povinnost si tedy o zaplacené úroky nesníží bezdětná OSVČ se ziskem do 165 600 Kč, protože daňová úspora je v tomto případě nulová. Ještě pro výši zisku 165 600 Kč vychází totiž daň 24 840 Kč, kde po odečtení zákonné slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč vzniká nulová daňová povinnost. Například OSVČ s 2 dětmi se ziskem do 165 600 Kč však bude mít díky odpočtu úroků vyšší daňový bonus.

Pro odpočet úvěru je třeba několik dokumentů

Při uznání odpočtu je nutné doložit v originále výši zaplacených úroků a při prvním uplatňování odpočtu i výpis z katastru nemovitostí a úvěrové smlouvy. Potvrzení o výši zaplacených úroků za uplynulý rok zasílají banky a stavební spořitelny svým klientům vždy začátkem roku. V případě, že klient potvrzení nedostal, stačí kontaktovat banku nebo stavební spořitelnu. Pro výpis z katastru nemovitostí je nutné navštívit katastrální úřad.

Daňový odpočet se uplatní v daňovém přiznání. Základní termín pro jeho podání za rok 2012 byl 2. duben 2013. OSVČ, za které zpracovává daňové přiznání daňový poradce, podávají daňové přiznání do 1. července 2013.

Příklad snížení ceny úvěru na bydlení díky odpočtu

Odpočet úroků patří mezi nezdanitelné položky. Daňovou povinnost nesnižuje v plném rozsahu jako slevy na dani. Odpočet úroků snižuje daňový základ. Při odpočtu 100 000 Kč činí vzhledem k 15% dani z příjmů daňová úspora 15 000 Kč. Osobám samostatně výdělečně činným sníží stotisícový odpočet úroku daňovou povinnost o 15 000 Kč (100 000 Kč x 15 %).


Příklad daňové úspory OSVČ při zaplacení 100 000 Kč na úrocích a zisku 320 000 Kč

Příjem

800 000 Kč

Výdaje (OSVČ využívá 60% výdajový paušál)

480 000 Kč (800 000 Kč x 60 %)

Základ daně ze samostatné výdělečné činnosti

320 000 Kč (800 000 Kč + 480 000 Kč)

Odpočet úroků

100 000 Kč

Základ daně

220 000 Kč (320 000 Kč – 100 000 Kč)

Daň z příjmu

33 000 Kč (220 000 Kč x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daň po slevě

8 160 Kč (33 000 Kč – 24 840 Kč)

Daň bez odpočtu úroků

23 160 Kč ((320 000 Kč x 15 %) – 24 840 Kč)

Daňová úspora

15 000 Kč (23 160 Kč – 8 160 Kč)

Zdroj: Gepard Finance