Cvičení se zúčastní cca 70 členů polského USAR odřadu, po 35 členech dvou českých USAR týmů (HZS Moravskoslezského kraje a HZS hl. m. Prahy) a 29 členů USAR odřadu ze Slovenska.

Hlavním organizátorem prestižního cvičení je Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK) ve spolupráci s Ministerstvem vnitra-generálním ředitelstvím HZS MSK. Důležitými partnery cvičení jsou Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně, HZS Jihomoravského kraje, Celní správa, včetně jejího opavského ředitelství, a speciální krajská pořádková jednotka Policie Moravskoslezského kraje. Na mezinárodní cvičení USAR týmů v Ostravě přijedou i zahraniční pozorovatelé, například z Belgie, Velké Británie, Německa, Polska, Slovinska a Slovenska.

Na ostravském cvičení proběhnou akce jako při vyslání záchranných týmů při skutečném zemětřesení v zahraničí. V Hlučíně v prostoru Záchranného útvaru HZS ČR bude připravena simulovaná státní hranice zemětřesením postižené země Chachárie s opravdovými příslušníky Celní správy a Policie ČR.

Nasení USAR týmů v praxi

Zkratka USAR (Urban Search And Rescue) vychází z  anglického výrazu pro vysoce specializovanou činnost a v  doslovném překladu znamená prohledávání a záchranu osob v městském (urbanizovaném) prostředí, vyproštění a ošetření osob ze staticky narušených objektů. USAR týmy (či USAR odřad) jsou nasazovány v případě rozsáhlé mimořádné události a živelné katastrofy, například zemětřesení, závaly, tsunami atd. Týmy jsou schopny rychlého přesunu během několika hodin letecky či pozemní cestou do zahraničí a účinně zasáhnout ve spolupráci s domácími záchrannými jednotkami. Disponují přitom nejmodernější vyhledávací, záchranářskou a vyprošťovací technikou a certifikovanými psy pro sutinové vyhledávání.

Členové týmu z řad hasičů jsou běžně nasazeni v jednotkách HZS ČR (především v Praze a Ostravě) a to, co se naučí při přípravě a na cvičeních USAR týmu, mohou využít při „běžné“ zásahové činnosti. Mohou mj. lokalizovat postižené osoby v sutinách, provést technické vyproštění osob, zabezpečit přednemocniční neodkladnou péči zraněným osobám a zajistit transport do místních zdravotnických zařízení, zorganizovat transport USAR odřadu na místo zásahu, vybudovat operační základnu, zabezpečit soběstačnost odřadu po dobu několika dnů nasazení a včlenit USAR odřad do struktur mezinárodních záchranných operací.