Podle prohlášení grémia ODS byla vláda Jiřího Rusnoka jmenovaná mimo vůli demokraticky zvolených stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a z pohledu systému standardní parlamentní demokracie je tudíž nelegitimní. ODS považuje uhájení principu parlamentní demokracie za prioritu nadřazenou obsahu jakéhokoli vládního prohlášení.

"Vláda podle Ústavy má být sestavovaná na základě dohody politických stran, které si na dobu 4 let zvolili občané republiky, nikoli nezávisle, nebo dokonce proti jejich vůli," zní jednohlasně z ODS.

Občanští demokraté navíc nesouhlasí s razantními personálními zásahy vlády, které realizuje bez důvěry Poslanecké sněmovny a které vyvrcholily včerejším odvoláním ředitele Národního divadla. I toto je důvodem k tomu, že ODS odmítá jednat s premiérem Rusnokem o programovém prohlášení a podpoře vlády.