MUDr. Michal Ziegler je oční lékař, který se specializuje na chirurgii rohovky, dále šedého zákalu a od roku 1997 na odstraňování refrakčních vad. Patří k zakladatelům české implantologie. Je členem České oftalmologické společnosti, České lékařské komory, České lékařské společnosti a Společnosti J. E. Purkyně.

Publikoval více než patnáct vědeckých prací z oblasti očního lékařství. Pracoval jako oční lékař na očním oddělení ve Zlíně, byl přednostou očního oddělení v Kroměříži, externím operatérem NeoVize, přednostou očního oddělení v Přerově a spoluzakládal oční centrum Meral v Brně.

V současné době je primářem očního oddělení Vsetínské nemocnice a.s. Pod jeho vedením se oční chirurgie ve Vsetíně dynamicky rozvíjí. Je držitelem ocenění Zlatá čočka, které získal za 10 000 operací šedého zákalu.