LITVÍNOV - Výsledkem konference se stal třístránkový manuál určený pro starosty měst a obcí, který má napomoci odhalit znaky extremismu a poskytnout starostům návod, jak v případě extremismu postupovat. O příčinách extremismu následně diskutovali odborníci i přítomní starostové měst a obcí.

„Hlavní příčinou vzrůstajícího extremismu a podpory, kterou extremisté mají u veřejnosti, je především nefungující systém. Lidé jsou frustrováni ze svého okolí a z nečinnosti státu. Z neschopnosti státu poradit si s neplatiči, nepřizpůsobivými a se zneužívači sociálních dávek. Z přihlížení státních orgánů k drobné kriminalitě, okrádání, rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství,“ prohlásil v diskuzi starosta Litvínova Daniel Volák a dodal, že kritiku směřuje také do činnosti samospráv. „Policie ČR alespoň u nás v Litvínově pracuje na výbornou. Horším problémem jsou ale drogy. Proto říkám že drogová scéna je větší hrozbou, než extremismus. V tuto chvíli volám po tom, aby byla posílena skupina potírající drogovou scénu,“ uvedl starosta Litvínova.

Místostarosta Litvínova Martin Klika prezentoval na konferenci výsledky Nulové tolerance v Litvínově a příčiny vzniku sociálně vyloučené lokality Janov. „Příčinou vzniku sociálně vyloučené lokality v Janově bylo především v minulosti sestěhování romských rodin z centra Litvínova, znehodnocení části bytového fondu koncentrací nepřizpůsobivých občanů, volný prodej bytů za velmi nízké ceny v rámci celé ČR, dlouhodobý nezájem samosprávy města o situaci v Janově.

Na možné problémy s nově přistěhovalými lidmi upozornil velitel městské policie už v roce 2005 v závěrečné monitorovací zprávě. Tehdy ale na toto nebezpečí samospráva nijak nereagovala,“ konstatoval Martin Klika. Ve svém vystoupení dále navrhl legislativní změny, které by vedly k nápravě. „Jedná se především o stanovení hygienických norem na počet přihlášených obyvatel na obytnou plochu, zavedení povinnost kontroly povinné školní docházky pro udělení dávky hmotné nouze a dávky SSP, zakotvení povinnosti získaný příspěvek na bydlení skutečně použít na bydlení, zavedení odpovědnosti rodičů včetně sankcí za pohyb dětí v nočních hodinách bez dozoru, zvýšení vymahatelnosti práva,“ jmenoval některé navrhované změny legislativy Martin Klika. Ve své závěrečné řeči názory starostů na extremismus i jeho příčiny podpořila také hejtmanka Jana Vaňhová.