Na osm desítek zrakově postižených studentů ve věku 16 až 24 let se během pobytu seznamuje s nejnovějšími informačními technologiemi a získává nové dovednosti v oblasti komunikace. Letní školu pořádá od 15. do 24. července 2013 Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás Masarykovy univerzity ve spolupráci s ICC Association se sídlem v rakouském Linci.

Středa 17. července je ve znamení otevřených dveří campu, kdy se široká veřejnost může seznámit s aktivitami v této oblasti. V rámci dne otevřených dveří přijel přítomné pozdravit a přivítat na Vysočině i hejtman kraje Jiří Běhounek. Letošní 19. ročník je v dějinách existence ICC zatím největší co do počtu účastníků z řad studentů i s ohledem na celkový počet zapojených osob. Akce se účastní 150 lidí ze 17 zemí. Učiteli a trenéry jsou zkušení specialisté se zrakovým postižením i bez něj, pedagogové z vysokých i středních škol a zástupci společností, které vyvíjejí a distribuují speciální software. Letošní ročník je výjimečný také svým přesahem na jiné kontinenty – kromě Evropy a Japonska je zastoupena i Jižní Afrika.

Část workshopů je zaměřena i na prohlubování konverzační obratnosti nevidomých například formou kurzů žurnalistiky a tvůrčího psaní. Účastníci rozvíjí i prostorovou orientaci a umělecké dovednosti ve výtvarných dílnách a při dramatické výchově. Nechybí ale ani společenské nebo míčové hry. Ty pomáhají zlepšovat komunikační dovednosti a zdravé sebevědomí, které je předpokladem k úspěchu nejen při dalším studiu, ale i na trhu práce.

Za ideou Mezinárodní letní školy pro zrakově postižené studenty stojí profesor Klaus Miesenberger z Institutu Integriert Studieren. Ten akci původně zamýšlel jako rakouský vzdělávací podnik, ale záhy se ukázalo, že je o tábor mimořádný zájem i v dalších zemích. Postupně vznikl evropský tým národních koordinátorů, kteří zajišťují účast studentů z jednotlivých států. Za Českou republiku má tuto koordinaci od roku 2001 na starost středisko Teiresiás.