„Akce, kterou 1. září pořádáme, má několik svých „nej“. Svým charakterem je to programově nejbohatší akce, kterou jsme letos pro návštěvníky připravili. Vystoupí v jejím průběhu největší počet účinkujících, jaký pamětníci našich akcí nepamatují. Během večera zazní nejznámější česká opera, návštěvníci budou moci ochutnat ty nejlepší značky vína v nejtemnějším prostoru zámku – v zámeckém podzemí – a samozřejmě, jak mnozí nejvíc očekávají, nejproslulejší svůdník žen Giacomo Casanova bude míchat nejžádanější nápoj všech dob – elixír mládí“, upozorňuje kastelán zámku Marian Hochel.

Filozofií akce je text zapsaný Mozartovým libretistou Lorenzo da Pontem (1749–1838), který ve svých Pamětech popisuje historku kolem Casanovova nápadu s vynalezením elixíru mládí: „Protože měl (Casanova) prudké vášně a byl samá nepravost, potřeboval k tomu, jak je pochopitelné, mnoho peněz; a když potřeboval peníze, všeho se odvážil, jen aby se k nim dostal. Jednou se tedy stalo, že se octl v náramné nouzi, a náhoda chtěla, aby byl představen velmi bohaté ženě. Měla sice už blíže k šedesátce, ale ještě byla posedlá po krásných mužích. Casanova to vystihl a začal se jí dvořit, a to s velkým elánem; tvářil se, že je do ní zamilován. Jenže milá babička viděla v zrcadle vrásky na čele i stříbro ve vlasech a nedala mnoho na jeho vyznání lásky. Řekl jí tedy jednoho dne jako velké tajemství, že se znamenitě vyzná v umění magie a že nejen ji vidí sám, jaká byla v době plné mladosti, ale že je též s to způsobit, aby jí tak viděli ostatní, ba i ona sama aby sebe viděla, jaká byla ve věku šestnácti či sedmnácti let. Naslouchala té pohádce jako u vytržení a Casanova neztrácel čas. Nabídl jí, že jí dokáže své skvělé kouzlo. Když důvěřivá panička svolila, došel hned po pěknou kurtizánu, upravil jí, jak potřeboval, poučil ji náležitě, jak si má počínat, a slíbil ji pěkný dar, když se kousek podaří. Stařena poslala pryč všechno služebnictvo, usadila se v skryté komůrce a čekala na svého Atlanta…“ Jak to všechno dopadne, dozví se návštěvníci speciálních oživených prohlídek zámku potmě a s Casanovou, který je provede zákoutími nočních zámeckých interiérů. Prohlídky zinscenuje Divadlo V Pytli Petra Stolaře ve 20:30 a 21:30 hodin.

To zdaleka není vše…

Správa zámku připravila se svými partnery i další hradozámecká překvapení. Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem uvede na nádvoří zámku od 18:00 hodin open-air představení To nejlepší z Rusalky od Antonína Dvořáka s velkým orchestrem, sborem a sólisty, umocněné prostředím duchcovského zámku. „Je známo, že právě druhé dějství opery se odehrává na zámku, kam si princ přivádí vodní vílu Rusalku, jež se stává člověkem. A v tom sehraje důležitou roli prostředí duchcovského zámku“, prozrazuje ředitel Severočeského divadla opery a baletu Miloš Formáček.

Od 20:00 se letos poprvé a naposled otevřou zámecké sklepy, ve kterých budou probíhat ochutnávky vybraných značek vína z kolekce vinařství Bela Most. Akci budou doprovázet i vystoupení šermířů ze skupiny historického šermu Fénix. Kromě toho mohou návštěvníci shlédnout několik výstav, jež budou otevřeny výjimečně až do podvečerních hodin. V zámecké konírně je od 30. září letošního roku instalována putovní výstava Zničené kostely severních Čech 1945–1989, kterou doprovází vzpomínková výstava Marcely Čermákové Jako Fénix z popela… Malovaný Most s kresbami, malbami a keramickými modely nejpříznačnějších staveb již neexistujícího historického města Mostu.