Město o proškolení a využití těchto osob uvažuje již delší dobu. Další podnět vzešel z kontroly provedené Kontrolním výborem rožnovského zastupitelstva, který toto využití rovněž doporučil.

„Na prvním místě je samozřejmě vždy bezpečnost dětí, které chodí do škol často přes přechody na velmi rušných komunikacích. Dosud zde ráno a odpoledne působila městská policie, která však v případě výjezdu musela své stanoviště opustit a přechod tak zůstal nehlídán. Školení tzv. oprávněných osob by provedla dopravní policie a jejich činnost by pak byla vykonávána v souladu se Zákonem č.361/2000 Sb. o silničním provozu,“ uvedla starostka Rožnova Markéta Blinková, která je zároveň velitelkou městské policie. „Strážníci by se mohli věnovat jiné kontrolní činnosti. Tento návrh samozřejmě plně podporujeme,“ doplnil ředitel městské policie Daniel Vašut.

Zákon č.361/2000 Sb., o silničním provozu říká, že „…Zastavovat vozidla je dle §79odst. 1. písmeno j) oprávněna mimo jiné osoba pověřená obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení (dále jen "pověřená osoba")…“.