MPSV se pomocí nového sedmibodového plánu a peněz od státu i z Evropské unie chce pokusit rozhýbat zájem firem o zaměstnávání lidí a také podpořit ty, kteří stojí o pracovní příležitost. Úřady práce aktivně informují firmy, jak mohou čerpat peníze na vytvoření pracovních míst, a očekává se, že by letos mělo vzniknout několik desítek tisíc nových míst.

1. Podpora mladých a absolventů

Ministerstvo výrazně podpoří vznik míst pro mladé lidi do 30 let. Zaměstnavatelé na nově přijatého mladého zaměstnance z evidence úřadu práce budou moci maximálně jeden rok získávat od státu měsíční příspěvek až 24 tisíc korun (hrubá mzda plus odvody). A také jednorázově budou moci dostat peníze na vybavení, které potřebují pro zřízení místa. MPSV rovněž podpoří čerstvé absolventy škol při hledání práce. Od poloviny roku se spustí regionální projekty v krajích, kde na individuální poradenství při hledání zaměstnání, případně rekvalifikace čerstvých absolventů, dá stát až 1 miliardu korun. Tento projekt s názvem „Odborné praxe pro mladé do 30 let“ je určený pro mladé uchazeče o práci, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR více než 4 měsíce a mají minimální nebo žádnou pracovní zkušenost. Projekt stát nabídne 3 200 lidem.

2. Podpora zaměstnání matek a dlouhodobě nezaměstnaných

Ministerstvo finančně podpoří firmy zaměstnávající na zkrácené pracovní úvazky matky s dětmi nebo lidi, kteří pečují o blízkou osobu, a také nezaměstnané, kteří jsou delší dobu bez práce. Zaměstnavatelům Úřad práce ČR nabídne vyšší příspěvek, jakýsi bonus navíc za to, že ve srovnání s plným úvazkem dají práci více lidem a zohlední jejich osobní možnosti. Zároveň tím ministerstvo pomůže i dlouhodobě nezaměstnaným, kteří už ztratili pracovní návyky a pro začátek je mohou získat zpět i díky práci na částečný úvazek.

3. Kurzarbeit - Projekt Vzdělávejte se pro stabilitu!

Od 1. dubna 2013 ministerstvo výrazně zjednoduší podmínky pro firmy, které žádají o peníze z projektu určeného na zachování pracovních míst. Aby firmy získaly dotaci, musely dosud prokazovat, že jim meziročně klesly tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb minimálně o 20 procent (za období 3 měsíců předcházejících podání žádosti na jednoho zaměstnance). Nově se tento pokles bude posuzovat za provozovnu (firmy mohou mít pobočky v různých částech země) či organizační složku-jednotku, která spadá pod jediné identifikační číslo. Zcela se zruší podmínka, podle které musel zaměstnavatel dokázat, že minimálně 1 měsíc byla na jeho straně překážka v práci vůči zaměstnanci, kterého chce zařadit do odborného rozvoje v rámci projektu. Zůstane podmínka, která říká, že rozsah výpadku v přidělování práce zaměstnancům byl 20% – 60% (1 až 3 dny v týdnu) stanovené týdenní pracovní doby za 1 měsíc před podáním žádosti. Rozpočet projektu plánovaného do srpna 2015 je 400 milionů korun.

4. Chceš práci tam, kde žiješ? Rekvalifikuj se

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce lepším zaměřením rekvalifikací aktuálně reagovat a respektovat potřeby každého regionu. Zaměstnanci Úřadu práce ČR budou daleko více než dosud diskutovat se zaměstnavateli a řešit zaměření rekvalifikací podle jejich potřeb.

5. Zaměstnej sám sebe. Buď OSVČ

Ministerstvo plánuje podpořit i ty nezaměstnané, kteří se rozhodnou začít podnikat. Úřady práce nabídnou vzdělávací aktivity pro budoucí OSVČ a také finanční pomoc. Nezaměstnaní, kteří předloží smysluplný podnikatelský záměr (ten úřad práce individuálně posoudí), budou moci získat 40 až 80 tisíc korun. Budoucí „podnikatel“ (OSVČ) se však musí zavázat, že bude svoji živnost provozovat nejméně po dobu, na které se s úřadem dopředu dohodne (obvykle 1 až 2 roky). 

6. Pomoz obci a neziskovým organizacím

Obcím a neziskovým organizacím Úřad práce ČR nabídne dotace na mzdy. Pokud zaměstnají občany z evidence uchazečů o zaměstnání na nových pracovních místech, budou moci získat až 15 tisíc korun (mzda plus odvody) měsíčně na jednoho zaměstnance. Společensky účelná pracovní místa a veřejně prospěšné práce pomohou také v organizacích, které poskytují sociální služby.

7. Lepší rady a pomoc

Od ledna už nabízí MPSV a úřady práce kvalitnější a rozsáhlejší poradenství nejen lidem, kteří hledají práci. Ale také zaměstnavatelům, starostům obcí a měst a sociálním partnerům. Lepší komunikace a přenos informací mezi kontaktními a krajskými pracovišti úřadu práce a firmami zvýší kontakt i nabídku pracovních míst. Lepšímu poradenství úřady vytvořily novou metodiku a standardy práce s klienty, které znamenají individuální a přitom komplexní přístup.