MŠMT sice připravilo všechny nezbytné podklady pro závěrečnou zprávu v souladu s vládním usnesením , nicméně  stále  nejsou k dispozici výsledky kontrol finančních úřadů a příslušné rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Bez těchto údajů by závěrečná zpráva o lyžařském šampionátu nebyla úplná. MŠMT tedy žádá o posunutí termínu až do doby, kdy budou uvedené podklady k dispozici.

Ministryně Kopicová požádala o odklad na základě dohody o společném postupu při vyhodnocení MSL v Liberci 2009 s ministrem financí Eduardem Janotou. Návrh závěrečné zprávy tak bude posouzen a připomínkován Ministerstvem financí, které disponuje informacemi ze svých kontrol a perspektivně i závěry finančních úřadů. 

Nynější žádost o posun termínu pro předložení zprávy je v zájmu komplexnosti a úplnosti této zprávy.