„Podařilo se nám splnit hlavní cíl, který jsme si po nepovedeném loňském ročníku dali – stabilizovat situaci, úspěšně zorganizovat maturity, nepoškozovat zájmy žáků a dát maturantům i školám jistotu. Na tom, abychom dosáhli tohoto stavu, jsme pracovali celý rok, postupovali jsme systematicky a konzultovali jsme jednotlivé kroky s odborníky,“ říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala a dodává: „Jsem rád, že opatření, která jsme udělali, zajistila, že jsme se vyhnuli chybám, k nimž docházelo v minulém roce.“

O hladkém průběhu letošních maturit svědčí i závěry validačních komisí MŠMT a CERMATu, které neshledaly chyby v maturitních testech a s výjimkou úpravy hodnocení v jednom případě tak testy prokázaly svoji kvalitu. Navíc se oproti původně plánovanému modelu maturitní zkoušky pro rok 2013 podařilo ušetřit 44 milionů korun.

K jarnímu maturitnímu termínu 2013 se přihlásilo celkem 99 849 žáků z 1 190 škol, z toho 90 493 žáků k povinným zkouškám v řádném termínu. Všechny povinné zkoušky nakonec vykonalo 80 464 maturantů, z nich 83,6 procenta úspěšně a 16,4 procenta neuspělo alespoň u jedné zkoušky.

„Největší problémy letos dělala maturantům matematika, kde neúspěšnost u povinných zkoušek v řádném termínu dosáhla 20,6 procenta. Do neúspěšných jsou započítáni i žáci, kteří se ke zkoušce nedostavili a neomluvili se, popř. jim nebyla omluva uznána,“ uvedl ředitel CERMATu Jiří Zíka.

V těsném závěsu se v celkové procentuální neúspěšnosti, stejně jako v předchozích letech, drží němčina s 20,4 procenta neúspěšných v řádném termínu.

Neúspěšnost v cizích jazycích celkově zdaleka tak vysoká není, v řádném termínu nesložilo některou z dílčích zkoušek společné části maturity z cizího jazyka pouze 7,9 procenta žáků. U zkoušky z českého jazyka a literatury dosáhla čistá neúspěšnost 6,4 procenta žáků.

Podrobné výsledky napříč obory i zkouškami společné a profilové části Maturitní zkoušky 2013  budou postupně zveřejňovány na stránkách www.novamaturita.cz.

V letošním roce bylo možné žádosti o přezkum didaktických testů (na MŠMT) a písemných prací (na KÚ) společné části maturitní zkoušky podávat do 5. června. Žádosti o přezkum ústní zkoušky společné části nebo profilových zkoušek maturitní zkoušky je možné podávat na krajské úřady do 30. června. Celkový počet odvolání dosáhl k 20. 6. počtu 3 129, nejčastěji proti didaktickým testům (2425 žádostí).