Kromě toho byly schváleny dotace také pro Olomoucký kraj. 23 žádostí v hodnotě téměř 88 milionů korun většinou usilovalo o obnovu krajského majetku po velké vodě právě v okresu Jeseník. Vzhledem k velkému objemu požadovaných dotací doporučili ministerští úředníci 7 žádostí v hodnotě téměř 133 milionů k dohlídce. 12 žádostí ministerská komise zamítla.

Dotace byly rozdělovány v rámci programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Celkem schválilo ministerstvo v tomto programu 998 žádostí v hodnotě přesahující 2,7 miliardy korun.