Čestnou vědeckou hodnost převezme v úterý 12. listopadu v 11.00 v aule Masarykovy univerzity v Brně.

Thomas DaCosta Kaufman se narodil v roce 1948 v New Yorku. Po studiích na Yaleské a Harvardské univerzitě, začal pracovat na univerzitě v Princetonu, kde působil od roku 1989 jako profesor dějin umění. Jeho zájem o středověké malířské umění jej přivedl i ke studiu manýristického umění na pražském dvoře Rudolfa II. Na Moravě pak studoval prameny pro knihu o umělecké tvorbě vídeňského pozdně barokního freskaře Franze Antona Maulbertsche.

Mezinárodně uznávaný vědec se věnuje především sledování širších nadnárodních kulturních identit v Podunají, ve Skandinávii, Pobaltí i jižní Americe. Zkoumá, zda existuje možnost vybudovat novou geografii dějin umění a postihnout globální rozměr umělecké tvorby vycházející z konkrétních míst a historických situací. Thomas DaCosta Kaufmann je autorem více než deseti publikací a spoluorganizátorem výstav po celém světě.