Prvních patnáct studentů vyslaných indickou stranou přijede do Brna už letos v září. Krátkodobý studijní program, který potrvá dva až tři roky, se má nejpozději v roce 2016 přeměnit na nové magisterské studium v oblasti bezpečnosti informačních technologií. Studenti z Indie budou v jeho rámci studovat jeden rok v Brně. Diplomovou práci pak zpracují ve své vlasti.

„Indická strana se zavázala uhradit většinu nákladů na přípravu nových kurzů a bude také platit za své studenty. Největším přínosem spolupráce je ale tlak na zvýšení kvality výuky a zintenzivnění jejího charakteru,“ uvedl proděkan pro zahraničí a vnější vztahy Fakulty informatiky MU Václav Matyáš. Doplnil, že nové předměty magisterského studia budou nabízeny i dalším studentům univerzity, a posílí se tak mezinárodní charakter studia.

„Spolupráce s indickou stranou je pro nás velmi výhodná i v tom, že za deset let budou v indickém výzkumném ústavu a armádě Indické republiky pracovat desítky našich absolventů. Společný studijní program tak může předcházet i kooperaci v oblasti výzkumu,“ zdůraznil Matyáš.

Spolupráce obou institucí odstartovala v roce 2011, kdy se indická strana obrátila na Fakultu informatiky MU díky kvalitě absolventů magisterského oboru Bezpečnost informačních technologií a dalším výsledkům Laboratoře bezpečnosti a aplikované kryptografie.