Posila ekonomiky ve varovných číslech

Podíl malých a středních firem na tuzemském vývozu, tahounu české ekonomiky, loni přesáhl 53 %. Zahraniční pohledávky si však pojišťuje pouze 18 % z nich.

„Jde o velmi malé číslo, když uvážíme, že 60 % exportérů vyváží své zboží alespoň do jedné země mimo EU, kde jsou zřetelná komerční i politická rizika. Firmy argumentují snahou ušetřit náklady, vyhnout se administrativní zátěži nebo jsou přesvědčené, že žádné pojištění nepotřebují. Tento přístup je pochopitelný, ale zároveň poněkud nedomyšlený,“ říká Jiří Grund, místopředseda Asociace exportérů.

Podnikatelé věří mýtům a neznají své možnosti

„Více než polovina podnikatelů neví, že na trhu jsou nyní k dispozici zajímavé pojistné produkty, které odpovídají potřebám malých a středních firem. Například EGAP nově přichází s pojistnými balíčky, které minimalizují rizika spojená s exportem mimo země Evropské unie. Pojistku si lze zřídit i na fakturu k částce, která začíná již na 100 tisících korunách, což je určitě dobrá zpráva. Rozšířený mýtus, že pojištění exportních rizik je pouze pro velké firmy, neplatí. Navíc je zde velký prostor pro ošetření rizik, která komerční pojišťovny nepojistí,“ říká Jiří Grund.

Kostlivci ve skříni zahraničního obchodu

Absence pojištění zahraničních pohledávek se může malým a středním firmám v dlouhodobém horizontu vymstít, varuje předseda Asociace exportérů.

„Možná by stálo za úvahu zamyslet se nad riziky, která přináší jistý obchodní svéráz mimo země Evropské unie. Mám na mysli například ne zcela oddělené osobní a komerční vztahy s odběrateli, byznys v rodinném kruhu tak zvaně na dobré slovo a obchodování v rámci každodenní operativy bez zřetele k strategickým rizikům,“ uzavírá Jiří Grund.