Aktuální informace

Letos již splnilo svoji poplatkovou povinnost 44 000 tisíc osob, což představuje 22 milionů Kč. Pokladnami prošlo 70 % této částky (15,5 mil. Kč), bankovními převody z účtů 25 % plateb (5,5 mil. Kč), poštovními poukázkami poplatníci zaslali 5 % plateb (1 mil. Kč). Každoročně se vybere oproti plánovanému rozpočtu částka odpovídající 94 % – 98 %.

Platit poplatek lze:

  1. Pokladnou
  2. Bezhotovostním převodem (jakým způsobem se dozvíte na www.brno.cz/odpady)
  3. Poštovní poukázkou (jakým způsobem se dozvíte na www.brno.cz/odpady)

Pokladny:

Až do 31. 5. 2012 jsou otevřeny pokladny v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí č. 3, celoročně pak pokladny na Šumavské 33.

Pokladní hodiny:

  • Po: 8.00–12.00 a 13.00–17.00
  • Út:  8.00–12.00 a 13.00–14.30
  • St:  8.00–12.00 a 13.00–17.00
  • Čt:  8.00–12.00 a 13.00–14.00
  • Pá: 8.00–12.00

Při nezaplacení poplatku

Pokud poplatník nesplní svoji povinnost řádně a včas, může mu být navýšen nedoplatek až na trojnásobek. Mezi primární poslání správce daně patří správné zjištění, stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady i v případě, že není plněno dobrovolně. Správce daně se při správě místního poplatku řídí zákonem o místních poplatcích a daňovým řádem, kteréžto normy naplňují princip procesní ekonomie a rychlosti daňového řízení. Od opomenutí úhrady řádně a včas přes vyměření s navýšením až k exekučnímu řízení tak může uběhnout jen několik týdnů a díky novým právním nástrojům, které má správce daně k dispozici, se na dlužníka může vést exekuční řízení, aniž by tento dostal jedinou písemnost do vlastních rukou.

Správce daně vede v rámci přenesené působnosti exekuční řízení na důchody, sociální dávky, mzdy, účty a podává návrhy na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí k městskému soudu, stejně jako přihlášky do insolvenčního řízení ke krajskému soudu.
Každoročně tak provede až 10 tisíc exekucí s přínosem do 5 milionů Kč. Poplatníkovi se tak nedoplatek na místním poplatku navýší o exekuční náklady.