Předseda Senátu předeslal, že vývoj české ekonomy již dávno nelze posuzovat odtrženě od toho, jak vypadá situace v sousedních zemích, respektive jaká protikrizová opatření jsou přijímána na úrovni sousedních zemí nebo na úrovni orgánů Evropské unie. Upozornil, že dosud převládající politika snižování rozpočtového schodku, kterou razí vláda Petra Nečase, je jen slabou náhražkou efektivní a komplexní hospodářské politiky, která by měla být jakýmsi svorníkem politiky proexportní, konkurenceschopnosti, vzdělanostní, začleňování v rámci EU a dalších. Místo toho, aby byla pozornost věnována příčinám stagnace české ekonomiky a krizi eurzóny, zaměřuje se česká vláda pouze na krátkozraké snižování mezd a škrtů zejména v sociální ochraně. Omezování prostředků pro veřejnoprávní aktivity a sociální služby jsou pak podle M. Štěcha zřejmě pouze předstupněm pro privatizaci zbytků veřejného vlastnictví.

„K prosperitě a rovnováze se nelze proškrtat. Důsledkem zničující škrtací politiky je za pět posledních let jen nárůst spirály veřejného dluhu o třetinu, o dalších půl bilionu korun, stagnující ekonomika a nárůst sociálního a politického napětí a konfliktů. Daňová kvóta se v ČR neustále snižuje a rozdíl oproti západní části EU činí šest procentních bodů,“ zdůraznil předseda Senátu.

Guvernér ČNB Miroslav Singer ve svém vystoupení upozornil na to, že vláda svými opatřeními zásadně zasáhla do růstu české ekonomiky již vloni. Kvůli jejím krokům se růst omezil o 0,6 procenta na 1,7 procenta. Takzvané reformy kabinetu Petra Nečase negativně ovlivní české hospodářství i letos, růst ekonomiky srazí podle propočtů ČNB o 0,4 procenta.

Konference se zúčastnili také ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, mluvčí iniciativy ProAlt Jiří Štěg, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro hospodářskou politiku Radek Špicar, investiční bankéř Ondřej Jonáš, Ilona Švihlíková z Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, Jan Mládek za Fontes Rerum a další.