„Ukončit své působení v radě jsem se rozhodl po dlouhé úvaze. Všem kolegům děkuji za spolupráci. Odcházím v dobrém, nemám důvod k nějaké kritice nebo k překvapivým sdělením,“ uvedl Karel Markytán. „Karlovi děkuji za to, co pro město udělal a není toho málo. Jeho důvody respektuji a jsem velmi rád, že se budeme nadále potkávat a pracovat spolu,“ sdělil primátor Miroslav Adámek.

Kromě zastupitelstva bude Karel Markytán pokračovat i jako předseda Kulturní komise města, člen Komise pro spolupráci města a státní památkové péče, člen Dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, člen Dozorčí rady společnosti Lesy města Zlína, člen Správní rady kulturního fondu města, člen Správní rady Městského divadla Zlín a pracovat bude nadále i pro místní části Prštné, Lhotka a Chlum. Zůstává také členem Redakční rady a pracovní skupiny Magazínu Zlín.